Svetovna zdravstvena organizacija za telebane

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, angleško WHO) je formalno specializirana agencija Organizacije združenih narodov, odgovorna za sodelovanje držav na področju zdravstva. Vendar ta sicer pomembna dejavnost v zadnjih letih predstavlja le majhen del delovanja SZO, pretežni del predstavlja vzpostavljanje infrastrukture za trženje in pomoč pri trženju izdelkov farmacevtske industrije. Ta dejavnost je predvsem v interesu te gospodarske panoge in posledično dobičkov njenih lastnikov. V preteklosti je SZO postopoma izoblikovala tržni model pandemije, ki farmacevtski industriji omogoča in pospešuje trženje njenih izdelkov. Vsi se spominjamo prašičje gripe, ko so zaradi umetno ustvarjene panike s strani SZO države tekmovale, katera bo prej dobila, in dobila večje količine zdravila Tamiflu, ki na koncu zaradi lažne panike nikoli ni bilo uporabljeno. Sredstva iz zdravstvenih proračunov držav so bila porabljena brez učinka, lastniki farmacevtskih podjetij so si razdelili dobičke, odgovarjal ni nihče, posledice smo pometli pod preprogo in smo šli veselo dalje proti naslednji pandemiji. Podobno je bilo tudi pri predhodnih pandemijah, pri vsaki pa je SZO naredila korak naprej v tehnologiji in uspešnosti trženja strahu in posledično farmacevtskih izdelkov, tako da je ta tehnologija postala že zelo dovršena.

Spremembe definicij so že dejstvo

Že v preteklih letih je SZO spremenila definicije, ki ji omogočajo ukrepanje in olajšujejo uporabo farmacevtskih izdelkov. Najprej je leta 2009 spremenila opredelitev, kdaj se lahko razglasi pandemija in se lahko uvedejo ukrepi za njeno preprečevanje. Prej se je pandemija lahko razglasila le, če se je nova nalezljiva bolezen hitro razširila na več celin, povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko stopnjo smrtnosti. Ta opredelitev je doživela korenito spremembo in sicer s črtanjem besed “povzroča veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost”. Na podlagi spremenjene definicije je lahko SZO razglasila pandemijo kovida-19 in lahko že zdaj vsako leto razglasi pandemijo gripe ali prehlada.

Leta 2020, že po razglasitvi pandemije kovida-19, je spremenila definicijo čredne imunosti. Po prejšnji definiciji se je ta lahko pridobila s prebolelo okužbo ali cepljenjem, kar je v skladu z medicinsko znanostjo, po novi opredelitvi pa le še s cepljenjem, kar je v nasprotju z medicinsko znanostjo in stroko. Vemo, da obe prispevata k čredni imunosti in da je naravno pridobljena imunost brez izjeme boljša od imunosti pridobljene s cepljenjem. Tako bodo po spremembi definicije zdravstvene oblasti skušale zagotoviti čim večjo precepljenost namesto čredne imunosti.

Leta 2021 je SZO spremenila še definicijo cepiv. Nova definicija ne temelji več na načinu delovanja cepiv in opredelitvi pričakovanih učinkov, ampak je tako ohlapna, da omogoča registracijo in uporabo najrazličnejših farmacevtskih izdelkov in postopkov kot cepiva. Tudi cela vrsta že uveljavljenih zdravil in dodatkov ustreza tej definiciji, tudi na primer vitamin C in izvleček ameriškega slamnika. Po spremenjeni definiciji lahko zdravstvene oblasti veliko število farmacevtskih izdelkov odobrijo kot cepiva in zahtevajo obvezno cepljenje za dosego čredne imunosti.

Po spremembi vseh treh definicij lahko zdaj SZO razglasi pandemijo za vsako sezonsko epidemijo, ki jo povzročajo respiratorni virusi vsako leto že tisočletja, posledica pa bo obvezno “cepljenje” z izdelki, ki pred spremembo definicije ne bi bili odobreni, po spremembi pa bodo ustrezali definiciji cepiv in bodo zaradi “izrednih razmer” dobili “začasno” dovoljenje za uporabo, kot smo se že naučili pri lažni pandemiji kovida-19. Takšna ureditev omogoča že zdaj izredno enostavno in tudi zelo verjetno zlorabo položaja SZO v korist njenih financerjev – farmacevtskih podjetij ter njihovih skladov in fundacij.

Dosedanje spremembe niso bile dovolj

Najprej se je zdelo, da bodo spremembe definicij zadostovale za razglasitev nove pandemije, vendar ni bilo tako. Razglasitev pandemije opičjih koz je neslavno propadla. Generalni direktor SZO je sicer pandemijo razglasil, in to kar v nasprotju z mnenjem strokovnega organa. Vendar kljub dobro pripravljeni tržni akciji s “fotogeničnimi” (torej zelo strašljivimi) fotografijami, grafi, priporočili in vso ostalo trženjsko infrastrukturo prevara ni uspela. K temu je nedvomno prispevala tudi naša skupnost “Team Reality”, ki je takoj in odločno z glasnim smehom sprejela prevaro in jo na enak način pospremila s prizorišča. Uradno nas zasmehujejo in imenujejo “anticepilski teoretiki zarote”, v resnici pa so spletne strani in blogi naše skupnosti za veliko ljudi veliko bolj zanesljiv vir informacij kot pa oblast in uradni mediji. In tudi osel ne gre vedno dvakrat na led, čeprav nikakor noče priznati, da je prvič padel. Vsekakor se ljudje opičjih koz niso bali in so zato razmišljali s trezno glavo in zdravo pametjo. Posledično se tudi zdravniki in zdravstveni strokovnjaki niso dali zapeljati tako kot pri kovidu-19, ko je uspel slogan: “Ampak ljudje umirajo, če se boš upiral ukrepom, boš kriv za njihovo smrt”. Brez zdravnikov in strokovnjakov pa se tudi politiki niso upali odločiti za ukrepanje in poskus prevare je neslavno propadel. Pokazalo se je, da ima manipulacija ljudi svoje meje in da samo spremenjene definicije ne bodo dovolj za paniko in uspešno prodajo farmacevtskih izdelkov. Glavne pomanjkljivosti trenutne ureditve za trženje brez omejitev so v tem, da se odločitve SZO sprejemajo samo na podlagi resnične nevarnosti, da jih mora potrditi strokovni organ, da so odločitve SZO za države članice samo neobvezna priporočila in da morajo ukrepi spoštovati človeško dostojanstvo ter človekove pravice in svoboščine. Zato mora SZO te pomanjkljivosti odpraviti, če želi učinkovito prispevati k trženju farmacevtskih izdelkov.

Predlagane spremembe mednarodnih pogodb

SZO zdaj načrtuje spremembo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) in podpis nove konvencije o pandemijah (mednarodne pogodbe, ki še nima imena, popularno jo imenujejo “pandemična konvencija”), katerih bistvena vsebina je naslednja:

  • ukrepe SZO bo lahko sprejela že ena oseba: generalni direktor ali področni direktor, nikakršno soglasje strokovnega ali kolektivnega  organa ne bo potrebno za veljavnost odločitve;
  • ukrepi SZO bodo lahko sprejeti že na podlagi potencialne nevarnosti in ne samo dejanske nevarnosti za zdravje;
  • ukrepi SZO bodo neposredno pravno obvezujoči za vse države članice; na ta način bo SZO nadrejena nacionalnim zakonom in ustavam držav članic in države bodo izgubile suverenost na področju zdravja;
  • ukrepom SZO ne bo več potrebno upoštevati omejitve, da morajo ukrepi spoštovati človeško dostojanstvo ter človekove pravice in svoboščine;
  • uveden bo svetovni sistem nadzora z univerzalnimi zdravstvenimi potrdili.

Ukrepi bodo lahko izrecno vključevali celo:

  • obvezne zdravstvene preglede;
  • obvezna dokazila o cepljenju;
  • nadzor, sledenje stikov in obvezna karantena “sumljivih” (angl. suspect) oseb;
  • obvezna izolacija in obvezno zdravljenje “obolelih” (angl. affected) oseb;
  • preprečitev dostopa in nadzor izhoda za “sumljive” osebe.

V primeru sprejema sprememb in podpisa nove konvencije bomo ljudje izgubili možnost pravnega varstva naših pravic v zvezi z zdravjem. Za nas bo obvezno in pravno zavezujoče, kar bo odločila ena oseba iz SZO. To je še posebej nevarno, ker imajo SZO in njeni funkcionarji neomejeno diplomatsko imuniteto pred pregonom zaradi svojih odločitev in ravnanj. Predlagana ureditev kar kliče po katastrofi za nas ljudi in za naše zdravje. Če dopustimo sprejetje predlaganih sprememb pravil SZO ali pa iz te organizacije ne izstopimo, če bodo spremembe sprejete, se nam obeta zdravstveno suženjstvo in konec osebne svobode slehernega posameznika.

Ne verjemite uradnim govorcem

Pomembno je povedati, da je sprejemanje sprememb s strani držav le šov za javnost. Tisti, ki v ozadju vlečejo niti, imajo pod natančno kontrolo, koliko držav bo glasovalo za spremembe, s kakšnim izsiljevanjem jih bodo v to “prepričali” in kakšen je rezervni scenarij, če glasov ne bo dovolj. To se je jasno pokazalo že lani v maju, ko so kljub očitnemu porazu na prvi razpravi (o tem sem pisala v blogu Kaj bo jeseni?), nemoteno nadaljevali s sprejemanjem aktov. Države so predlagano ureditev večinsko že zavrnile, kljub temu pa gre šov s sprejemanjem sprememb nemoteno naprej.

Vedeti morate, da so trditve predstavnikov vlade in SZO v zvezi s sprejemanjem sprememb aktov SZO samo reklamni slogani, skrbno pripravljeni in že preizkušeni za zavajanje javnosti. To se je jasno pokazalo v oddaji Arena, ki jo je vodila Vida Petrovčič. Zato se nikar ne zadovoljite s praznimi puhlicami, ampak poiščite vsebinska pojasnila v alternativnih virih.

Za tiste, ki jih zanimajo podrobnosti v zvezi s spremembami aktov SZO, priporočam članka, ki ju je napisal njihov nekdanji sodelavec David Bell:

Brownstone Institute 1.2.2023

Brownstone Institute 3.3.2023

Veliko kvalitetnih virov je tudi v Substack blogu Jamesa Roguskega, ki pa je žal nekoliko kaotičen:

James Roguski Substack

Tisti, ki jih zanimajo le primarni viri in ne verjamejo interpretacijam, si lahko preberejo originalni akt SZO na njihovi spletni strani: Spremembe IHR in Predlog “Pandemične konvencije”.

Kaj lahko naredimo?

Kaj lahko naredimo, da preprečimo zdravstveno suženjstvo in uvedbo totalitarizma v našo družbo? Skoraj zanesljivo cepilni zaslužkarji in zdravstvene oblasti v njihovi službi pripravljajo sistematično akcijo pranja možganov, podobno kot so uspešno naredili pri kovidu, da so zavedli ljudi, ki so nasedli in začeli verjeti v novost in nevarnost običajnega respiratornega virusa. Ali pa nameravajo spremembe izpeljati v polnem medijskem molku, kot so na primer naredili pri sprejemanju slovenskega Zakona o nalezljivih boleznih. Morda se še niso odločili in se bodo prilagodili situaciji v posamezni državi in razvoju dogodkov, kot je to običajno v resničnostnem šovu.

Kljub temu, da je sprejemanje sprememb aktov SZO samo šov za javnost, pa imamo prav tu največ možnosti za uspeh, če želimo preprečiti ali vsaj upočasniti uvajanje totalitarizma. V vsakem primeru je naša naloga širiti informacije o nevarnosti sprememb in nujnosti njihove zavrnitve ali nujnosti izstopa iz SZO, če bodo spremembe sprejete. Predlagam, da se začnemo vsi osveščeni ljudje organizirano boriti proti sprejemu nove konvencije SZO, če pa bo postalo verjetno, da bo ta sprejeta, pa za izstop naše države iz SZO. Nekaj akcij že poteka, skušati jih moramo povezati v enotno gibanje.

Odvetnik Domen Gorenšek še vedno zbira podpise proti pristopu naše države k novemu sporazumu, na kar sem že opozorila v posebnem blogu Javni poziv. Zbral je preko 23.000 podpisov, potrebovali pa jih bomo še več. Tudi Iniciativa slovenskih zdravnikov pripravlja ozaveščanje. Prepričana sem, da nastaja še več iniciativ. Upam, da se bomo tokrat uspeli organizirati. Moramo se, saj gre zares!

%d bloggers like this: