Učinkovitost cepiv

Študije o učinkovitosti cepiv proti kovidu-19 so čista prevara. Že zasnovane so bile tako, da bodo pokazale učinkovitost, vendar so prirejene in ne prikazujejo učinkovitosti v resničnem življenju. Glavne pomanjkljivosti:

-v študije so bili vključeni predvsem zdravi in mladi, starostna struktura testiranih je neprimerna za bolezen, ki resno prizadene samo starostnike;

-testiranje je potekalo izključno izven sezone, kar je nepomembno za sezonski virus (korona virusi imajo sezono med decembrom in aprilom), saj je na tak način zbolelo v obeh skupinah (cepljenih in necepljenih) dosti majhno število oseb in je videti, kot da je to posledica cepiv;

-testiranje na večji skupini ljudi je trajalo maksimalno nekaj tednov do 2 meseca, kar je praktično zanemarljivo in nepomembno, saj so pomembni dolgoročni učinki; učinkovitost cepljenja pa s časom pada, za razliko od naravne imunosti po prebolelosti;

-številke o učinkovitosti so zavajanje, saj so relativno primerjanje izredno majhnih odstotkov;

-številke so tudi močno zmanipulirane brez pravih pojasnil (kar razkrivajo članki Petra Doshija spodaj med povezavami); gre predvsem za to, da so veliko število testirancev na koncu izločili iz končnih rezultatov, kar močno zmanjšuje število testirancev (take študije na koncu postanejo statistično nereprezentativne) in hkrati vpliva na končne zaključke;

-iz študij so bili izključeni tisti, ki so kovid že preboleli; če bi bili vključeni, bi učinkovitost cepiv postavili na glavo.

Bistvo prevare je spremljanje enega podatka pod nadzorovani pogoji in pomembnost povsem drugih podatkov v resničnem življenju. Po ogledu videa v naslednjem članku Pojasnilo prevare Efficacy vs. Effectiveness je pozornemu gledalcu jasno, da gre pri študijah za drugo učinkovitost (angl. efficacy) kot v resničnem življenju (angl. effectiveness). Ta problem je v vakcinologiji že dolgo znan, a o neprijetnih dejstvih raje ne govorijo. Klinične študije so čisto nekaj drugega kot resnično življenje. V študijah običajno preučujejo le eno spremenljivko pod kontroliranimi pogoji in poskušajo testirance čim bolj poenotiti. V resničnem življenju pa vemo, da smo si ljudje izjemno različni, da na nas v vsakem trenutku vpliva veliko število dejavnikov, med katerimi ena testirana spremenljivka v študiji postane nepomembna. Izginjajoča učinkovitost cepiv proti kovidu-19 je živ dokaz za to. Decembra 2020 so vsi proizvajalci objavljali visoke odstotke učinkovitosti njihovih cepiv okoli 94-95%. Trenutno je uradna učinkovitost cepiv proti kovidu-19 le še 39-45%. In pada z vsakim mesecem. V državah, ker vestno poročajo o številu primerov kovida-19 po cepilnem statusu, lahko razberemo, da je učinkovitost negativna. V Veliki Britaniji podatki v začetku januarja 2022 kažejo, da je učinkovitost trenutno -100%, saj je cepljenih obolelih dvakrat več kot necepljenih bolnikov.

Proizvajalci cepiv so v svojih registracijskih podatkih jasno navedli, da cepljenje ne prepreči infekcije z virusom, ne prepreči razmnoževanja virusa in s tem bolezni ter ne prepreči prenosa virusa na osebe, s katerimi pridejo cepljeni v kontakt. Po njihovih podatkih naj bi cepljenje preprečilo zgolj hujše oblike bolezni in smrt. Takega cepiva s takimi sposobnostmi ni mogoče uporabiti za preprečevanje in ustavljanje epidemij, saj z njim nikoli ne dosežete čredne imunosti. Zato je množično cepljenje vseh ljudi brez učinka.

Dejstvo je, da učinkovita cepiva proti respiratornim virusom v resničnem življenju niso mogoča zaradi prehitrih mutacij in prehodov virusa z živali na ljudi in obratno. Do danes nimamo zares učinkovitih cepiv proti respiratornim virusom. Četudi se oblasti trudijo ljudi prepričati v nasprotno. Številke o učinkovitosti v strokovni literaturi govorijo same zase.

Nekaj člankov o resnični učinkovitosti “cepiv”:

https://swprs.org/covid-vaccines-the-good-the-bad-the-ugly/

https://swprs.org/covid-vaccines-a-shot-in-the-dark/

https://swprs.org/israel-highest-infection-rate-in-the-world/

https://www.biznews.com/thought-leaders/2021/09/06/universal-vaccination

https://www.pandata.org/mandatory-vaccination-the-greater-evil-of-society/

https://swprs.org/pfizer-fda-95-deception/

https://thefatemperor.com/viral-reality-check-whats-going-on-but-with-real-logic-and-science/

https://www.hartgroup.org/mutant-variants/

HART – cepljenje pospešuje širjenje kovida-19

Daily Sceptic 24.12.2021 – negativna učinkovitost cepljenja

Nekaj člankov, ki opisuje pomanjkljivost študij o učinkovitosti “cepiv” proti kovidu-19:

Peter Doshi: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data

Peter Doshi: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us

Peter Doshi: Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?

Paul D Thacker: članek v BMJ o pomanjkljivostih pri testiranju Pfizerjevega “cepiva”

Strokovni članki, ki opisujejo hitro upadanje imunosti po “cepljenju”:

Y.Goldberg et al. 30.8.2021 – hitro pojemajoča imunost po “cepljenju”

Y.Goldberg et al. 5.12.2021 – naravna imunost po prebolelosti je močnejša od imunosti po “cepljenju”

M.Shrotri et al. – pojemajoča količina protiteles proti s beljakovini po “cepljenju”

H.Chemaitelly et al. – pojemajoča zaščita “cepljenja” pred okužbo

E.Levin et al.: Waning Immune Humoral Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months

S.Tartof et al. – padajoča učinkovitost “cepljenja”

J.Bayart et al. – pojemajoča imunost po “cepljenju”

Strokovni članki o učinkovitosti “cepiv” proti različicam virusa:

S.Andeweg et al. – neučinkovitost “cepiv” proti različicam, pojemajoča imunost po “cepljenju”

V.Sevellita et al. 10.1.2022 – “cepivo” ni učinkovito proti novim različicam

C.Holm Hansen et al. – šibka in pojemajoča učinkovitost “cepiv” proti Delti in Omikronu

G.Helmsdal et al. – neučinkovitost “cepiv” proti Omikronu

S.Buchan et al. – “cepivo” ni učinkovito proti omikronu

Strokovni članki, ki dokazujejo, da se “cepljeni” okužijo in da prenašajo bolezen:

G.Kampf – “cepljeni” se okužijo enako kot “necepljeni”

K.Riemersma et al. – ni razlike med “cepljenimi” in “necepljenimi” pri okužbi

P.Salvatore et al. – “cepljeni” bolezni ne prenašajo manj kot “necepljeni”

A.Singanayagam et al. – “cepljeni” prenašajo bolezen, tudi na “cepljene”

S,V.Subramanian A.Kumar – “cepljenje” ne vpliva na razširjanje kovida-19

V.Sevellita et al. 10.1.2022 – “cepljeni” prenašajo bolezen

Stran s seznamom člankov o učinkovitosti “cepiv”:

Brownstone Institute – učinkovitost cepiv – seznam znanstvenih člankov o neučinkovitosti “cepiv”

Članki s podatki o dejanskih učinkih “cepljenja” v Angliji:

Eugyppius 3.12.2021– negativna učinkovitost “cepljenja” v Angliji

Eugyppius 10.12.2021 – negativna učinkovitost “cepljenja” v Angliji

Eugyppius 7.1.2022 – negativna učinkovitost “cepljenja” v Angliji

T.Coddington 6.1.2022 – negativna učinkovitost “cepljenja” v Angliji

%d bloggers like this: