Dvovalentna cepiva

Na področju kovida-19 v bistvu ni ničesar res novega, česar ne bi “anticepilski teoretiki zarote” (torej resnični znanstveniki) že prej pričakovali in napovedovali in o čemer ne bi že pisala v mojem blogu. Dobili pa smo nove različice “cepiv”.

Nov napad na zdravje ljudi s strani “agencij za zdravje”

Navdušenje uradne pseudoznanosti nad “cepivi” je doseglo nov absurdni vrhunec. 31. avgusta je FDA odobrila uporabo v sili za dve dvovalentni osvežitveni “cepivi” proti kovidu. Že naslednji dan je komisija za priporočilo cepiv v okviru agencije CDC odobrila takojšnjo uporabo obeh “cepiv” za osebe nad 12 let (Pfizer) oziroma nad 18 let (Moderna). Še isti dan so pooblaščene agencije v Kanadi, Švici in EU avtorizirale uporabo obeh “cepiv”, sledila je agencija Velike Britanije 3. septembra. Očitno se jim zelo mudi, saj je v teh državah očitno izjemna zdravstvena kriza zaradi kovida!?!

“Cepivi” proizvajalcev Pfizer in Moderna sta mRNK “cepivi” in vsebujeta mešanico mRNK spike proteina – polovico od originalnega Wuhan virusnega seva in polovico od Omikron različice BA.4/BA.5.  Pomembno je, da nobeno ni bilo resnično preskušeno na ljudeh, ampak samo na miših. Klinične študije dvovalentnih “cepiv”, ki vsebuje podrazličice BA.4/BA.5, namreč še potekajo in niso zaključene. Proizvajalca sta za pripravo registracijske dokumentacije uporabila podatke iz kliničnih študij, v katerih so preizkušali “cepivo” proti prvotnem Omicron sevu BA.1 (prvotno sta oba razvijala novo “cepivo” proti temu sevu). Vendar sta proizvajalca v juniju od FDA dobila navodilo, da naj razvijeta “cepivo” proti različici BA.5, ki je bil takrat prevladujoči sev v populaciji. Celotno novico o dogajanju lahko preberete v tem prispevku

Najbolj alarmantno pri vsem dogajanju je, da se je celotna avtorizacija uporabe “cepiv” v sili zgodila brez dokončnih podatkov o poskusih na ljudeh, dokončali so le predklinične študije in sprejeli odločitev na podlagi ugotovljenega povečanega imunskega odziva po “cepljenju” pri osmih oziroma desetih miškah!?! Ki so se kasneje vse okužile z virusom SARS-Cov2, a te malenkosti sedaj niso pomembne. Na podlagi dokazov o izredni učinkovitosti in izjemni varnosti za ljudi novih dvovalentnih “cepiv” je Bidenova administracija takoj naročila 171 milijonov odmerkov novih “cepiv” (še preden so dobila začasno dovoljenje FDA!), Velika Britanija pa je napovedala največjo cepilno kampanjo v zgodovini.  Tudi v Sloveniji smo že deležni priporočanja teh “cepiv”. Vsem, ki se odločajo za “cepljenje”, seveda zagotavljajo, da je vse znanstveno preskušeno (da, na desetih miših), varno in učinkovito (o tem pa sploh ni podatkov).

Cepilni dobičkarji so s pomočjo zdravstvenih oblasti torej dobili novo darilo: nov izdelek, ki jim bo brez predhodnih raziskav prinesel v žepe naslednjih nekaj deset milijard. To ni posebej presenetljivo ali nepričakovano, zanimivo in poučno pa je ob tem pogledati dve vprašanji.

Nova prevara?

Prvo vprašanje je, ali obstaja kakšna znanstvena razlaga, oziroma kaj bi sploh lahko bil smisel sprožati imunski odziv na različico, ki je že zdavnaj ni več in različico, ki je zdaj skoraj že ni več in je takrat, ko bodo ljudje “cepljeni”, zanesljivo ne bo več. S stališča zdravja znanstvene razlage ni, z medicinskega znanstvenega vidika tak izdelek nima smisla. Seveda pa ima smisel s prodajnega vidika: na ta način lahko s prevaro prikažeš učinkovitost izdelka. Za dokazovanje učinkovitosti “cepiva” namreč uporabljajo merjenje količine protiteles po “cepljenju” (sicer na miših, ampak to zdaj zadostuje). Cepilni dobičkarji so že od začetka kovida-19 načrtovali in tudi skušali razviti “cepiva” proti različicam, vendar nobeno ni bilo dovolj učinkovito niti po njihovih lažnih merilih. Zato so še naprej uporabljali isti izdelek, ki je seveda ob vsakem nadaljnjem odmerku ponovno sprožil povečanje istih (zaradi novih različic nepomembnih) protiteles. Ker je prvotni Wuhanski virus res že daljna preteklost, so se spomnili genialne ideje: kombinacijo spike beljakovine prvotnega virusa, ki sproži imunski odziv, ki ga lahko merijo kot učinkovitost izdelka, in spike beljakovine podrazličice Omikrona, kar bodo kljub zastarelosti prodajali kot zaščito proti trenutnim različicam, ki jih še vedno označujejo s tem enotnim marketinškim imenom, kljub temu, da gre za kopico različic, ki se med seboj bistveno razlikujejo in dejansko onemogočajo resnično cepljenje. Seveda gre pri mojem razmišljanju zgolj za ugibanje, saj o tem ni bilo in tudi ne bo znanstveno podprte raziskave. Vendar si tako lahko vsaj razložimo čudno ravnanje cepilnih dobičkarjev in zdravstvenih oblasti.

Nova realnost?

Drugo vprašanje oziroma problem pa je, kakšna je varnost teh novih preparatov. Izdelke so odobrili povsem brez poskusov na ljudeh, z razlago, da gre za različice izdelkov, ki so se že pokazali v praksi kot varni in ekstrapolacijo podatkov iz kliničnih študij “cepiv” z podrazličico BA.1. Opravili pa so predklinične študije na 8 oziroma 10 miškah. Podatki o preizkusih so sicer tajni, vendar je javna tajnost, da so na koncu vse miške dobile kovid, kar lahko razberemo iz grafa iz registracijske dokumentacije Moderne (izroček številka 22).  Tam lahko preberemo,  da testov varnosti novih izdelkov sploh niso opravili, zato je njihova varnost še bolj vprašljiva kot pri dosedanjih preparatih. Če namreč natančneje pregledamo grafe, ki prikazujejo imunski odziv pri 8 testiranih miškah po “cepljenju” z različnimi kombinacijami mRNK, lahko na spodnji sliki vidimo, da je imunski odziv pri vseh miškah po “cepljenju” z originalnim Wuhanskim sevom konsistenten (vse miške so se odzivale precej podobno), pri “cepljenju” z Omicron podrazličicami pa rezultati niso več konsistentni, saj so se različne miške odzivale izjemno različno. Nekatere so imele bistveno slabši imunski odziv (tvorbo protiteles proti spike proteinu) kot druge (ordinatna os je logaritemska!).

Pfizer-ba.5-5

V evforiji dokazovanja, da so nova “cepiva” učinkovita pri sprožitvi imunskega odziva, so popolnoma ignorirali dejstvo, da taka nekonsistenca prinaša izjemno veliko vprašanj. Lahko podatke na miših sploh ekstrapoliramo na človeka? Je tvorba protiteles zagotovilo zaščite pred okužbo in boleznijo pri ljudeh? Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki po osvežitvenem odmerku dvovalentnega “cepiva” ne bodo tvorili protiteles? Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki bodo doživeli bistveno večji (večdesetkratni) imunski odziv kot drugi? Bodo zato bolj zaščiteni? Ali bo zato njihov imunski sistem tvoril samo protitelesa proti spike proteinu in bodo posledično imunsko oslabeli za druge bolezni? Ali bodo tisti, ki so imunsko bolj reagirali na “cepljenje”, imeli zato več stranskih učinkov? Bodo bolj pogosto dobili na primer miokarditis? Bo ta miokarditis zato hujši?

To je le majhen delež vprašanj, ki se postavljajo razmišljujočemu človeku. Odgovorov na ta vprašanja nimamo. Nimajo jih proizvajalci, nimajo jih raziskovalci, nimajo jih zdravstvene agencije, nimajo jih odločevalci. Ena stvar pa je jasna. Dvovalentna “cepiva” se bodo preskušala v praksi. Na ljudeh.

Očitno od zdaj naprej varnosti farmacevtskih izdelkov ne bodo več preizkušali pred njihovo uporabo, ampak bomo poskusni zajčki kar ljudje med redno uporabo teh izdelkov. Kdaj se bodo ljudje začeli zavedati tega? Kako jim lahko pomagamo, da bo to čimprej?

Viri:

Moderna – dokumentacija pdf

Pfizer – dokumentacija pdf

Igor Chudov 31.8.2022

Igor Chudov 2.9.2022

Meryl Nass 7.9.2022

%d bloggers like this: