Jesenski alarm

Pred dopusti sem se poslovila od svojih bralcev za nekaj časa. Pričakovala sem malo zatišja pred novimi napadi na svobodo, vendar so nas scenaristi spet presenetili iz zasede.

Konec demokracije

Med dopusti je najprej nova vlada po hitrem postopku, brez razprave in v popolnem medijskem molku za hrbti ljudi sprejela spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, s katerimi uvaja dejansko obvezno cepljenje in totalitarizem v zdravstvo. Po začetku zbiranja podpisov za referendum je državni zbor (poslanci, ki smo jih ravnokar izvolili) referendum prepovedal. Povsem očitno ljudje neposredno lahko odločamo o nepomembnih stvareh, o uvedbi totalitarnega režima v našo družbo ne smemo odločati. Takšno ravnanje lahko imenujete fašizem ali komunizem, kakor pač želite glede na vaše politično prepričanje, vsekakor je hujši in nevarnejši od obeh skupaj. Imenovala ga bom totalitarizem.

Tisti, ki ste verjeli, da smo z zamenjavo vlade rešili probleme uvajanja totalitarizma v našo družbo, se morate zbuditi! Potreben bo povsem enak boj za pravice, kot je bil potreben prej. Boj bo še težji, ker ima (zaenkrat) vlada širšo politično podporo. Prejšnja si je z neumnimi odločitvami in ponižujočim odnosom do ljudi nabrala precej sovražnikov. Tudi ta si jih še bo, ampak to bo trajalo nekaj časa.

Nevarnost se jasno pokaže, če primerjamo sedanje sprejetje sprememb z lanskim poskusom sprejetja s strani Janševe vlade. Takrat smo poskus gladko uspešno preprečili z organizirano akcijo na državni zbor in državni svet in vlada je počepnila in se umaknila. Zdaj nihče od naših aktivistov niti vedel ni, kaj se dogaja, kaj šele, da bi se zavedal nevarnosti in organiziral akcijo.  Z redkimi izjemami, ki niso imele učinka. To jasno kaže, da je ta vlada bolj nevarna od prejšnje.

Očitno so k našim prejšnjim uspehom (majhnim, pa vendarle) veliko pripomogli protijanševski aktivisti, ki jih zdaj ni nikjer. Novih strank kot da ni!

Opičji posli

Nato je Svetovna zdravstvena organizacija (dejansko njen skorumpirani direktor v nasprotju z odločitvijo strokovnega organa) razglasila pandemijo opičjih koz. Zgodba se torej kljub začetnemu neuspehu odvija po prvotnem scenariju, ki ga kot kaže (še) niso priredili. V tem scenariju vidim cel kup lukenj. Za uspešno dodajanje opičjih koz na kovidno potrdilo jim (zaenkrat?) manjka kar nekaj izmišljotin, ki so jih uspešno uvedli ob kovidu: lažni test z množico lažnih pozitivnih rezultatov, asimptomatični prenosi, asimptomatični primeri in podobno. Ali to pripravljajo? Imajo že pripravljeno? Bodo ljudje takšno neumnost še enkrat res kar verjeli?

Morda pripravljajo kaj v zvezi s sledenjem kontaktov, vendar glede na to, da so pri opičjih kozah glavni način prenosa analni spolni odnosi, tega ne bo prav lahko uvesti, še posebej ne v zelo različnih državah, kar je pri kovidu šlo prav zastrašujoče enostavno. Prav gotovo bo v zgodbo vpleteno “cepljenje”, vendar se brez prisiljevanja ljudje ne bodo kar množično “cepili” sami od sebe. Vsekakor mi še ni razumljivo, kaj pripravljajo. Biti moramo pripravljeni na kakršnokoli neumnost.

Ali je možno, da so scenaristi izgubili stik z realnostjo zaradi izrednega uspeha z manipuliranjem z ljudmi pri kovidu? Možno seveda je, vendar se mi zdi malo verjetno. Pri vsej tehnologiji, ki jo imajo na voljo, bi ne smeli delati tako usodnih napak. Po drugi strani pa, če nas je zgodovina kaj naučila, je to dejstvo, da smo ljudje ves čas svojega obstoja delali usodne napake, kar nas tudi v tej situaciji lahko navdaja z nekaj upanja. Vsekakor moramo biti pripravljeni, da bomo takrat, ko bomo izvedeli za vrsto trika oziroma presenečenja, hitro reagirali. Tudi zato se moramo bolj povezati in organizirati.

Totalitarizem Svetovne zdravstvene organizacije

Najhujša nevarnost pa se je pokazala v Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO), ki kljub očitnemu porazu na prvi razpravi (o tem sem pisala v blogu Kaj bo jeseni?), nemoteno nadaljuje s sprejemanjem aktov, ki nas bodo privedli v zdravstveno suženjstvo.

SZO je že v preteklih letih spremenila definicije, ki ji omogočajo ukrepanje in ji dajejo pristojnosti. Najprej je leta 2009 spremenila opredelitev, kdaj se lahko razglasi pandemija in na podlagi spremenjene definicije je lahko SZO razglasila pandemijo kovida-19. Že po razglasitvi pandemije kovida-19, je nato spremenila definicijo čredne imunosti, ki se po novi opredelitvi pridobi le še s cepljenjem, kar je v popolnem nasprotju z medicinsko znanostjo in stroko. Lani pa je SZO spremenila še definicijo cepiv, ki omogoča, da se najrazličnejši farmacevtski izdelki in postopkov registrirajo in uporabljajo kot cepiva. Spremenjene definicije omogočajo izredno možnost zlorab položaja SZO.

Po spremembah definicij pa SZO zdaj načrtuje še podpis nove konvencije (pogodbe) o SZO, po kateri bi bili ukrepi SZO obvezujoči za vse države članice in bi bila SZO nadrejena nacionalnim zakonom in ustavam držav članic. Ljudje bomo tako izgubili možnost pravnega varstva naših pravic v zvezi z zdravjem. Postopki priprave dokumentov za podpis se nadaljujejo kljub množičnim negativnim mnenjem s strani držav članic in javnosti v večini držav članic. Kaže, da se totalitaristi ne bodo več zaustavili brez res množičnega nasprotovanja.

Če dopustimo sprejetje predlaganih sprememb pravil SZO ali pa iz te organizacije ne izstopimo, se nam obeta zdravstveno suženjstvo in konec osebne svobode slehernega posameznika.

Kaj narediti?

Očitno je, da se bodo totalitaristične težnje svetovne elite in naših oblasti nadaljevale. Za ta namen bodo potrebovali vedno nove prevare in trike. Na njih se moramo pripraviti. Predvsem pa se moramo nujno bolje organizirati in začeti širšo akcijo. Ljudem moramo bolje in hitreje pojasniti prevare, da jih ne bo več mogoče tako lahko voditi in jim razkriti načrte totalitaristov. Sicer bo šel svet direktno v pekel.

%d bloggers like this: