Svetovna zdravstvena organizacija za telebane

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, angleško WHO) je formalno specializirana agencija Organizacije združenih narodov, odgovorna za sodelovanje držav na področju zdravstva. Vendar ta sicer pomembna dejavnost v zadnjih letih predstavlja le majhen del delovanja SZO, pretežni del predstavlja vzpostavljanje infrastrukture za trženje in pomoč pri trženju izdelkov farmacevtske industrije. Ta dejavnost je predvsem v interesu te gospodarske panoge in posledično dobičkov njenih lastnikov. V preteklosti je SZO postopoma izoblikovala tržni model pandemije, ki farmacevtski industriji omogoča in pospešuje trženje njenih izdelkov. Vsi se spominjamo prašičje gripe, ko so zaradi umetno ustvarjene panike s strani SZO države tekmovale, katera bo prej dobila, in dobila večje količine zdravila Tamiflu, ki na koncu zaradi lažne panike nikoli ni bilo uporabljeno. Sredstva iz zdravstvenih proračunov držav so bila porabljena brez učinka, lastniki farmacevtskih podjetij so si razdelili dobičke, odgovarjal ni nihče, posledice smo pometli pod preprogo in smo šli veselo dalje proti naslednji pandemiji. Podobno je bilo tudi pri predhodnih pandemijah, pri vsaki pa je SZO naredila korak naprej v tehnologiji in uspešnosti trženja strahu in posledično farmacevtskih izdelkov, tako da je ta tehnologija postala že zelo dovršena.

Spremembe definicij so že dejstvo

Že v preteklih letih je SZO spremenila definicije, ki ji omogočajo ukrepanje in olajšujejo uporabo farmacevtskih izdelkov. Najprej je leta 2009 spremenila opredelitev, kdaj se lahko razglasi pandemija in se lahko uvedejo ukrepi za njeno preprečevanje. Prej se je pandemija lahko razglasila le, če se je nova nalezljiva bolezen hitro razširila na več celin, povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko stopnjo smrtnosti. Ta opredelitev je doživela korenito spremembo in sicer s črtanjem besed “povzroča veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost”. Na podlagi spremenjene definicije je lahko SZO razglasila pandemijo kovida-19 in lahko že zdaj vsako leto razglasi pandemijo gripe ali prehlada.

Leta 2020, že po razglasitvi pandemije kovida-19, je spremenila definicijo čredne imunosti. Po prejšnji definiciji se je ta lahko pridobila s prebolelo okužbo ali cepljenjem, kar je v skladu z medicinsko znanostjo, po novi opredelitvi pa le še s cepljenjem, kar je v nasprotju z medicinsko znanostjo in stroko. Vemo, da obe prispevata k čredni imunosti in da je naravno pridobljena imunost brez izjeme boljša od imunosti pridobljene s cepljenjem. Tako bodo po spremembi definicije zdravstvene oblasti skušale zagotoviti čim večjo precepljenost namesto čredne imunosti.

Leta 2021 je SZO spremenila še definicijo cepiv. Nova definicija ne temelji več na načinu delovanja cepiv in opredelitvi pričakovanih učinkov, ampak je tako ohlapna, da omogoča registracijo in uporabo najrazličnejših farmacevtskih izdelkov in postopkov kot cepiva. Tudi cela vrsta že uveljavljenih zdravil in dodatkov ustreza tej definiciji, tudi na primer vitamin C in izvleček ameriškega slamnika. Po spremenjeni definiciji lahko zdravstvene oblasti veliko število farmacevtskih izdelkov odobrijo kot cepiva in zahtevajo obvezno cepljenje za dosego čredne imunosti.

Po spremembi vseh treh definicij lahko zdaj SZO razglasi pandemijo za vsako sezonsko epidemijo, ki jo povzročajo respiratorni virusi vsako leto že tisočletja, posledica pa bo obvezno “cepljenje” z izdelki, ki pred spremembo definicije ne bi bili odobreni, po spremembi pa bodo ustrezali definiciji cepiv in bodo zaradi “izrednih razmer” dobili “začasno” dovoljenje za uporabo, kot smo se že naučili pri lažni pandemiji kovida-19. Takšna ureditev omogoča že zdaj izredno enostavno in tudi zelo verjetno zlorabo položaja SZO v korist njenih financerjev – farmacevtskih podjetij ter njihovih skladov in fundacij.

Dosedanje spremembe niso bile dovolj

Najprej se je zdelo, da bodo spremembe definicij zadostovale za razglasitev nove pandemije, vendar ni bilo tako. Razglasitev pandemije opičjih koz je neslavno propadla. Generalni direktor SZO je sicer pandemijo razglasil, in to kar v nasprotju z mnenjem strokovnega organa. Vendar kljub dobro pripravljeni tržni akciji s “fotogeničnimi” (torej zelo strašljivimi) fotografijami, grafi, priporočili in vso ostalo trženjsko infrastrukturo prevara ni uspela. K temu je nedvomno prispevala tudi naša skupnost “Team Reality”, ki je takoj in odločno z glasnim smehom sprejela prevaro in jo na enak način pospremila s prizorišča. Uradno nas zasmehujejo in imenujejo “anticepilski teoretiki zarote”, v resnici pa so spletne strani in blogi naše skupnosti za veliko ljudi veliko bolj zanesljiv vir informacij kot pa oblast in uradni mediji. In tudi osel ne gre vedno dvakrat na led, čeprav nikakor noče priznati, da je prvič padel. Vsekakor se ljudje opičjih koz niso bali in so zato razmišljali s trezno glavo in zdravo pametjo. Posledično se tudi zdravniki in zdravstveni strokovnjaki niso dali zapeljati tako kot pri kovidu-19, ko je uspel slogan: “Ampak ljudje umirajo, če se boš upiral ukrepom, boš kriv za njihovo smrt”. Brez zdravnikov in strokovnjakov pa se tudi politiki niso upali odločiti za ukrepanje in poskus prevare je neslavno propadel. Pokazalo se je, da ima manipulacija ljudi svoje meje in da samo spremenjene definicije ne bodo dovolj za paniko in uspešno prodajo farmacevtskih izdelkov. Glavne pomanjkljivosti trenutne ureditve za trženje brez omejitev so v tem, da se odločitve SZO sprejemajo samo na podlagi resnične nevarnosti, da jih mora potrditi strokovni organ, da so odločitve SZO za države članice samo neobvezna priporočila in da morajo ukrepi spoštovati človeško dostojanstvo ter človekove pravice in svoboščine. Zato mora SZO te pomanjkljivosti odpraviti, če želi učinkovito prispevati k trženju farmacevtskih izdelkov.

Predlagane spremembe mednarodnih pogodb

SZO zdaj načrtuje spremembo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) in podpis nove konvencije o pandemijah (mednarodne pogodbe, ki še nima imena, popularno jo imenujejo “pandemična konvencija”), katerih bistvena vsebina je naslednja:

 • ukrepe SZO bo lahko sprejela že ena oseba: generalni direktor ali področni direktor, nikakršno soglasje strokovnega ali kolektivnega  organa ne bo potrebno za veljavnost odločitve;
 • ukrepi SZO bodo lahko sprejeti že na podlagi potencialne nevarnosti in ne samo dejanske nevarnosti za zdravje;
 • ukrepi SZO bodo neposredno pravno obvezujoči za vse države članice; na ta način bo SZO nadrejena nacionalnim zakonom in ustavam držav članic in države bodo izgubile suverenost na področju zdravja;
 • ukrepom SZO ne bo več potrebno upoštevati omejitve, da morajo ukrepi spoštovati človeško dostojanstvo ter človekove pravice in svoboščine;
 • uveden bo svetovni sistem nadzora z univerzalnimi zdravstvenimi potrdili.

Ukrepi bodo lahko izrecno vključevali celo:

 • obvezne zdravstvene preglede;
 • obvezna dokazila o cepljenju;
 • nadzor, sledenje stikov in obvezna karantena “sumljivih” (angl. suspect) oseb;
 • obvezna izolacija in obvezno zdravljenje “obolelih” (angl. affected) oseb;
 • preprečitev dostopa in nadzor izhoda za “sumljive” osebe.

V primeru sprejema sprememb in podpisa nove konvencije bomo ljudje izgubili možnost pravnega varstva naših pravic v zvezi z zdravjem. Za nas bo obvezno in pravno zavezujoče, kar bo odločila ena oseba iz SZO. To je še posebej nevarno, ker imajo SZO in njeni funkcionarji neomejeno diplomatsko imuniteto pred pregonom zaradi svojih odločitev in ravnanj. Predlagana ureditev kar kliče po katastrofi za nas ljudi in za naše zdravje. Če dopustimo sprejetje predlaganih sprememb pravil SZO ali pa iz te organizacije ne izstopimo, če bodo spremembe sprejete, se nam obeta zdravstveno suženjstvo in konec osebne svobode slehernega posameznika.

Ne verjemite uradnim govorcem

Pomembno je povedati, da je sprejemanje sprememb s strani držav le šov za javnost. Tisti, ki v ozadju vlečejo niti, imajo pod natančno kontrolo, koliko držav bo glasovalo za spremembe, s kakšnim izsiljevanjem jih bodo v to “prepričali” in kakšen je rezervni scenarij, če glasov ne bo dovolj. To se je jasno pokazalo že lani v maju, ko so kljub očitnemu porazu na prvi razpravi (o tem sem pisala v blogu Kaj bo jeseni?), nemoteno nadaljevali s sprejemanjem aktov. Države so predlagano ureditev večinsko že zavrnile, kljub temu pa gre šov s sprejemanjem sprememb nemoteno naprej.

Vedeti morate, da so trditve predstavnikov vlade in SZO v zvezi s sprejemanjem sprememb aktov SZO samo reklamni slogani, skrbno pripravljeni in že preizkušeni za zavajanje javnosti. To se je jasno pokazalo v oddaji Arena, ki jo je vodila Vida Petrovčič. Zato se nikar ne zadovoljite s praznimi puhlicami, ampak poiščite vsebinska pojasnila v alternativnih virih.

Za tiste, ki jih zanimajo podrobnosti v zvezi s spremembami aktov SZO, priporočam članka, ki ju je napisal njihov nekdanji sodelavec David Bell:

Brownstone Institute 1.2.2023

Brownstone Institute 3.3.2023

Veliko kvalitetnih virov je tudi v Substack blogu Jamesa Roguskega, ki pa je žal nekoliko kaotičen:

James Roguski Substack

Tisti, ki jih zanimajo le primarni viri in ne verjamejo interpretacijam, si lahko preberejo originalni akt SZO na njihovi spletni strani: Spremembe IHR in Predlog “Pandemične konvencije”.

Kaj lahko naredimo?

Kaj lahko naredimo, da preprečimo zdravstveno suženjstvo in uvedbo totalitarizma v našo družbo? Skoraj zanesljivo cepilni zaslužkarji in zdravstvene oblasti v njihovi službi pripravljajo sistematično akcijo pranja možganov, podobno kot so uspešno naredili pri kovidu, da so zavedli ljudi, ki so nasedli in začeli verjeti v novost in nevarnost običajnega respiratornega virusa. Ali pa nameravajo spremembe izpeljati v polnem medijskem molku, kot so na primer naredili pri sprejemanju slovenskega Zakona o nalezljivih boleznih. Morda se še niso odločili in se bodo prilagodili situaciji v posamezni državi in razvoju dogodkov, kot je to običajno v resničnostnem šovu.

Kljub temu, da je sprejemanje sprememb aktov SZO samo šov za javnost, pa imamo prav tu največ možnosti za uspeh, če želimo preprečiti ali vsaj upočasniti uvajanje totalitarizma. V vsakem primeru je naša naloga širiti informacije o nevarnosti sprememb in nujnosti njihove zavrnitve ali nujnosti izstopa iz SZO, če bodo spremembe sprejete. Predlagam, da se začnemo vsi osveščeni ljudje organizirano boriti proti sprejemu nove konvencije SZO, če pa bo postalo verjetno, da bo ta sprejeta, pa za izstop naše države iz SZO. Nekaj akcij že poteka, skušati jih moramo povezati v enotno gibanje.

Odvetnik Domen Gorenšek še vedno zbira podpise proti pristopu naše države k novemu sporazumu, na kar sem že opozorila v posebnem blogu Javni poziv. Zbral je preko 23.000 podpisov, potrebovali pa jih bomo še več. Tudi Iniciativa slovenskih zdravnikov pripravlja ozaveščanje. Prepričana sem, da nastaja še več iniciativ. Upam, da se bomo tokrat uspeli organizirati. Moramo se, saj gre zares!

Razkritje resnice ali konec medicine?

Vida Petrovčič – junakinja boja za ohranitev naših pravic v prelomni oddaji

Glasniki resnice se prebujajo

Kako prelomen je bil prejšnji teden! Kakšne ogromne korake v različnih smereh smo doživeli! Najprej se je prva novinarka velikega uradnega medija (in upajmo skupaj z njo tudi kak njen urednik) opogumila in v oddaji gostila tri junake našega boja za resnico o posledicah “cepljenja” proti kovidu in o uvajanju totalitarizma v Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO). (oddaja) Časa je bilo veliko premalo, da bi sploh lahko omenili osnovne točke bistva kovidne zgodbe (bolje kovidne prevare, to lahko zdaj že brez ovir trdimo). Poleg tega naši pošteni in dobronamerni amaterji pri pojasnjevanju prevare pri sprejemanju sprememb dokumentov SZO niso imeli veliko možnosti proti izurjeni profesionalki, ki jo je poslala vlada, in ki je bila opremljena z vnaprej pripravljenim in dobro premišljenim scenarijem za zavajanje javnosti.

Pa vendarle je šlo za preboj, saj je prvič vsaj omemba resnice prišla na nacionalno televizijo.

Na televizijo in na novinarko se je seveda vsul običajni plaz gnojnice. To smo itak pričakovali, ampak ta gnojnica vedno bolj čudno smrdi in tudi ljudje bodo počasi spoznali prevaro. Takojšen odziv Zdravniške zbornice je bil povsem brez vsebinskih argumentov. In mnogi odzivi so bili tudi pozitivni, zato bo nujno potrebna polemika, ki bo dala še več priložnosti resnici, da pride na dan. Upam, da bo ga. Vida Petrovčič dobila možnost, da tudi javno in argumentirano odgovori na napade.

S tega vidika je bila oddaja velik korak v smeri, da resnica prodre v javnost. Potrebujemo samo naslednjega junaškega novinarja, nato naslednjega in tako naprej. To mi je dalo upanje, da se bodo v naši družbi stvari na področju zdravja vendarle počasi začele vsaj premikati v smeri normalizacije.

Vrhunski strokovnjaki ne vedo, zakaj sploh gre

No, potem pa v Sobotni prilogi Dela preberem prispevek prof. dr. Janeza Tomažiča in prof. dr. Alojza Ihana z absurdnim naslovom: Kovid-19: Kako pogosto naj se cepimo?  (vir) In nisem mogla verjeti svojim očem. Gospoda (sicer vrhunska strokovnjaka na svojih področjih) sploh nimata nobenega stika z realnostjo, kaj šele z znanostjo. Kovidna prevara se očitno odvija tako hitro, da njenemu razvoju celo njeni glavni akterji ne sledijo več. To, kar sta pisala gospoda, je bila v svetu polemika pred pol leta, določene teme pa celo pred enim letom.

Trenutno je v svetu že dozorelo spoznanje:

 1. da je bil celoten odziv na kovid izrazito napačen in da moramo temeljito analizirati, zakaj je prišlo do tako velikih strokovnih napak;
 2. da z množičnim cepljenjem ne moremo obvladovati epidemij respiratornih virusov;
 3. da obstaja utemeljen sum, da je bila stroka žrtev načrtne prevare;
 4. da je med ljudmi močno padlo zaupanje v vsa cepiva.

Glavna tema trenutnih polemik je, da moramo poskrbeti, da se takšne katastrofe za človeštvo, kot je bila kovidna kriza, ne bodo več dogajale. In je zato nujno, da ne pustimo akterjem, kot sta gospoda, da prevzamejo krivdo za svoje napake nase in potem gremo dalje, kot da se ni nič zgodilo. Namesto tega moramo raziskati vzroke, zakaj je prišlo do napak. Pri tem je namreč šlo za skrbno načrtovane prevare, ki v resnici pomenijo kazniva dejanja. Vsak strokovnjak se lahko zmoti, vsak politik se lahko zmoti, vsi smo samo ljudje, ampak da so se usklajeno zmotili prav vsi strokovnjaki in politiki na svetu, to se pa ni zgodilo kar slučajno. Brez kaznivih dejanj goljufije to ne bi bilo mogoče, zato je vzroke in ozadje nujno raziskati.

Pozabite medicino

Vendar v prispevku gospoda niti ne prevzemata nikakršne krivde, sta se pač zmotila in to je konec zgodbe. Gospoda pojasnjujeta, da nismo vedeli (pravilno nista vedela) naslednjega (citiram najhujše cvetke):

“… smo glede na registracijske raziskave posameznih cepiv mislili, da ne bodo samo učinkovito preprečila hudih oblik covida-19 in smrti, ampak tudi okužbe in prenašanje bolezni.” Raziskave so izključno merile učinkovitost glede na “primere”, torej okužbe in prenašanje bolezni, ta učinkovitost je bila lažno prikazana kot višja od 90%.

“… so z 90-odstotno učinkovitostjo preprečevala okužbo s prav to različico … “ Ko smo začeli s “cepljenjem”, je prvotna različica že zdavnaj izginila in resnični strokovnjaki so že vnaprej vedeli, da bo tako. Kakšna je zaščita pred različico, ki je ni več, je popolnoma nepomembno.

“Potem so se razvile različice, proti katerim cepivo ni več dobro ščitilo pred okužbo … ” “… je resnično življenje pokazalo, da nas cepljenje ščiti … le tri mesece …” “Enako velja za vse virusne infekcije, ki prizadenejo dihalne sluznice …” “Deloma slabo učinkovita cepiva … povzročajo spreminjanje in evolucijo samega virusa …” Strokovnjakom, ki sem jih citirala v svojih blogih, je bilo to jasno že leta prej.

“Dandanes torej vemo, da povzročitelja covida-19 ne moremo popolnoma nadzorovati … dovolj dobro zaščitimo najranljivejšo skupino prebivalstva.” “… pomembno predvsem za ranljive osebe …” Strokovnjaki so na pomembnost osredotočanja na ranljive skupine ljudi in neučinkovitost manipuliranja z zdravimi opozarjali od začetka.

O vseh teh vprašanjih sem pisala od prvega bloga dalje in citirala več resničnih znanstvenikov, ki so natančno na ta dejstva opozarjali od začetka epidemije. Že samo, če bi gospoda brala moj blog, bi to vedela že takrat. Šele naknadno sta ugotovila, da virus mutira. In da “cepljenje” z nenevtralizacijskim (beri prevarantskim) “cepivom” vpliva na evolucijo virusa. To spada namreč pod osnovno znanje biologije.

No, kljub temu, da sta gospoda vse navedeno naknadno odkrila, pa še vedno v članku postavita ključno vprašanje: kako pogosto naj se cepimo? Glede na to, česa vsega nista vedela, je edini možni odgovor: NIKOLI in še enkrat NIKOLI! Vendar ne, gospoda še vedno propagirata “cepljenje”. Njuno razmišljanje je takšno: Spoznala sva, da cepljenje ne pomaga nič, kako pogosto naj se torej cepimo? Kaj priporočava midva? V bistvu ne veva, zato se cepite po mili volji, obstaja sicer majhna teoretična možnost, da za redke posameznike ni ravno optimalno, da se cepijo povsem vsak mesec (ali teden, ali dan), ampak zanesljivo bo kmalu Znanost naredila nove čudeže, tako da tudi to ne bo nikakršen problem.

Še nekaj cvetk iz članka in moj komentar na njih:

“Če bi se lahko vrnili v preteklost, bi že na začetku cepljenja poskrbeli, da bi imeli ljudje bolj realna pričakovanja …” Nerealna pričakovanja so imeli predvsem vrhunski strokovnjaki, kakršna sta avtorja članka, ljudje jih brez zavajanja strokovnjakov ne bi imeli in jih nikoli prej tudi niso.

” … se pri covidu vedno zmotimo …” Če se pri kovidu vedno zmotite, nehajte dajati nasvete.

“Ponavljanje poživitvenih odmerkov za vse prebivalstvo najverjetneje/morda ni primerna opcija. … če pogledamo raziskave bolj natančno, poživitveni odmerki ne koristijo vsem … “ Kdo naj ob takšnih izjavah sploh še resno jemlje “strokovnjake”? Za veliko večino prebivalstva je ponavljanje odmerkov izključno škodljivo!

In to je trenutna realnost. Svet postaja tako absurden, da je še celo za resničnostni šov malo preveč! Če imate probleme z zdravjem, raje vprašajte za nasvet vedeževalko. Kakšna vam bo včasih lahko povedala celo kaj koristnega, gospodje iz medicine vam ne morejo več. Ker živijo v svojem svetu. Kako bomo poskrbeli za svoje zdravje v prihodnje? Očitno težko, a novinarji kot je Vida Petrovčič nam vendarle dajejo upanje. Če razmislim o dogodkih prejšnjega tedna, lahko zaključim takole: prihodnost našega zdravja je v rokah pogumnih novinark!

Gensko spremenjena resničnost

Mali Will, tragični junak boja za človekove pravice

Novi zdravstveni problemi

Seveda tega nikomur ne želim, vendar se zgodi. Lahko boste imeli prometno nesrečo, morali vas bodo operirati in boste potrebovali kri. Prav tako jo boste potrebovali, če vas bodo operirali iz drugega razloga. Dobili boste transfuzijo. Včasih je bilo samoumevno, da je to sorazmerno varno. Pa ste pomislili, ali je še tako?

Posledice množične uporabe nove in nepreizkušene genske tehnologije pod pretvezo “cepljenja” bodo morda mnogo hujše, kot so scenaristi tega resničnostnega šova predvideli. In morda tudi hujše, kot so sploh lahko predvideli. Usodnih neumnosti ne moreš predvideti, to je v nasprotju s človeško naravo. Zdravstvo se tako ali tako ukvarja izključno samo še s sabo (s testiranji, maskami, skafandri, dodatki k plačam, povišanji plač, nabavami ventilatorjev in podobno), in tako ali tako ga že leta zanima samo zaslužek in ne zdravje ljudi. Uvedba radikalno novih tehnologij v zdravstvene postopke in v načine prisiljevanja ljudi v te zdravstvene postopke pa prinaša še dodatne izzive v zdravstvo in dodatna tveganja za ljudi.

Dober primer je krvodajalstvo. Tukaj je zdravstvo v preteklosti že naredilo usodne napake, ljudem so na primer dajali kri krvodajalcev, okuženih z virusom HIV. Kasneje so kri na prisotnost virusa HIV začeli testirati in testirajo jo tudi na več drugih potencialno škodljivih lastnosti. Če boste dandanes morda potrebovali kri, je prav mogoče, da boste dobili kri “cepljenega” krvodajalca, torej človeka, ki so mu pred odvzemom krvi vbrizgali genski pripravek proti kovidu-19. Lahko je bilo to zelo kratek čas pred darovanjem krvi. Ta kri prav lahko vsebuje spike beljakovine, lipidne nanodelce ali kaj drugega, kar lahko povzroča neobičajne krvne strdke ali ima kakšen drugi stranski učinek. Seveda lahko tudi ne vsebuje teh stvari. Tega ne vemo, ker na te sestavine krvi ne testirajo. To pa zaradi tega, ker navedenih problemov v zdravstvu ni. Ni jih, ker ni nobenega dokaza, da bi te sestavine predstavljale kakršnokoli nevarnost. Ker ni dokaza, teh snovi ne iščejo in posledično seveda ni nobenega dokaza. In ga tudi ne bo. Tako pač deluje “Znanost”. V resnični znanosti bi seveda probleme zaznali, preučevali in odpravljali, in sčasoma bi uporabljeni postopki in uporabljene sestavine res bili varni. Tako pa enostavno NE VEMO!

Seveda v resnici lahko nevarnost obstaja, kljub temu, da je zdravstvo ne prizna. In s tem rizikom bomo odslej morali živeti, vsaj dokler ne bomo organizirali svojega krvodajalstva. Dobrodošli torej v gensko spremenjeni resničnosti!

Dejansko gre za človekove pravice

V preteklem tednu je po svetu začela odmevati prva pomembna zgodba s tega področja, ki je jasno pokazala, da dejansko ne gre za zdravje, ampak za nadzor, za oblast in za človekove pravice. Zato bi rada nanjo opozorila svoje bralce. Zgodba se dogaja v Novi Zelandiji, enem od svetovnih centrov prodora totalitarizma in je pomembna za ves svet.

Dojenček Will se je rodil s srčno okvaro, zaradi katere nujno potrebuje operacijo. Willova starša sta od bolnišnice zahtevala, da se za transfuzijo uporabi kri oseb, ki niso bile “cepljene” proti kovidu. Skoraj neverjetno je, da s podatkom, ali je kri od “cepljene” ali “necepljene” osebe, novozelandske zdravstvene oblasti dejansko razpolagajo in bi bolnišnica lahko v resnici uporabila takšno kri. A njuno zahtevo so bolnišnica in zdravstvene oblasti zavrnile, ker so se bale, da bi se zaradi tega prvega primera ljudje začeli “izmišljevati”, kakšno kri želijo, in bi tako sicer prikrit in zanikan problem dejansko prišel v zdravstvo. Uradna obrazložitev oblasti je bila, da bi takšno dovoljenje zmanjšalo število različnih krvi v izboru za Willa, kar ne bilo optimalno in zato slabo za Willa. Starša sta jasno povedala, da bosta v korist Willa raje izbrala ta riziko v primerjavi z rizikom potencialne uporabe krvi “cepljene” osebe. Na pomoč so jima priskočili tudi mnogi ljudje, ki so bili pripravljeni Willu darovati kri, tako da bi na ta način odpravili problem premajhnega izbora različnih krvi. Vendar ni nič pomagalo.

Strah staršev pred krvjo “cepljenih” je zanesljivo utemeljen, saj ni praktično nikakršnih raziskav o tem, ali kri “cepljenih” vsebuje ostanke “cepiva” in kakšne posledice lahko ima to dejstvo. Ker je bilo želji staršev mogoče ugoditi, bi novozelandske oblasti naredile najpametneje, da bi uporabile želeno kri in primer pometle pod preprogo, skupaj z množico stranskih učinkov po “cepljenju” in drugimi zanikanimi dejstvi, kar redno in brez problemov počno zdravstvene oblasti povsod po svetu. Vendar se niso odločile narediti tega, temveč so na sodišče vložile predlog za odvzem roditeljske pravice v tem konkretnem primeru. In sodišče je staršema roditeljsko pravico odvzelo. V sicer dolgi in utemeljeni sodbi je bil problem rizika uporabe krvi “cepljenih” opisan natančno tako, kot ga opisuje “Znanost”: nobenega znanstvenega dokaza ni, da bi obstajalo kakšno koli tveganje zaradi uporabe krvi s “cepivi” proti kovidu-19 “cepljenih” krvodajalcev.

S to odločitvijo se je jasno razkrilo, za kaj pri tem problemu v resnici gre. Ravnanje oblasti (tudi sodne, ki je sodelovala pri tem, čeprav je prav ona zadolžena za varstvo človekovih pravic) nima nikakršne zveze z zdravjem. Gre za to, kdo ima glavno besedo pri odločanju o lastnem zdravju in o zdravju svojih otrok. Pri takšni odločitvi pa bi se morali zamisliti vsi starši na svetu, “cepljeni” in “necepljeni”, skeptični in verujoči v varno cepivo.

Za vse nas, ki se ne bomo kar predali in se vdali v usodo, in ki pričakujemo boj s totalitarizmom, pa je ta primer in njegov nadaljnji potek dober pokazatelj, kako bo ta boj potekal. Mislim, da se lahko iz njega veliko naučimo.

Za tiste, ki jih zanimajo podrobnosti Willove zgodbe:

James Roguski 8.12.2022

Članki o problemu krvi “cepljenih”:

Epoch Times 2.9.2022

Epoch Times 18.9.2022

Epoch Times 29.11.2022

Znanstvene raziskave, ki preučujejo kri “cepljenih”:

R.Benzi Cipelli et al. – primer neraziskanih posledic kovid “cepiv” v krvi

Y.M.Lee et al. – “tuje” sestavine v krvi “cepljenih”

George Orwell: 2022

Napisala sem že, da je po mojem mnenju eden od pomembnih razlogov, da smo se znašli v svetu, v katerem živimo, dejstvo, da ne vidimo, da se je prihodnost že zgodila in da se nam distopična realnost že dogaja, samo opazimo je ne. Predvsem je ne opazi večina ljudi. Da bi jo opazili, je morda smiselno pogledati v preteklost in takratne napovedi primerjati s tem, kar se je zgodilo kasneje in tem, kar se nam dogaja.

Eden najbolj slavnih napovedovalcev prihodnosti je bil angleški pisatelj George Orwell. Njegova romana 1984 in Živalska farma sta brezčasni uspešnici. Je imel Orwell prav, ali se je zmotil? Oboje! O nekaterih stvareh se je zmotil, o nekaterih pa je imel še kako prav. Poglejmo na primer njegov roman 1984.

Prihodnosti po definiciji ni mogoče predvideti ali napovedati. Razlog je preprost, razlika med sedanjostjo in prihodnostjo namreč ni v poteku časa, ampak v tem, česar v sedanjosti ne vemo, vedeli pa bomo v prihodnosti. Če bi to vedeli že sedaj, potem bi bila prihodnost sedanjost. Če bi Orwell leta 1948 vedel, da bo obstajal internet, bi že takrat obstajal internet. Zato so zgodbe o tem, kako je nekdo napovedal gospodarsko krizo ali vojno, samo pravljice. Orwell je tipičen primer, da prihodnosti ni mogoče napovedati. Povsem se je zmotil v večini podrobnosti. Več kot očitno napačna je že letnica, ki jo je uporabil za naslov. Vsa tehnologija, ki si jo je predstavljal za nadzor, je povsem zastarela in se ni nikoli uresničila. Nekaj primerov napak, ki najbolj bodejo v oči: zgodovina se spreminja s ponovno izdajo knjig in časopisov, nadzor poteka s helikopterji in kamerami v TV zaslonih v stanovanjih, grožnjo predstavljajo leteče bombe, vlada partija (politika), povezovalna sila vladajočih je ideologija, obstaja ministrstvo za resnico, drugače misleče mučijo do spreobrnitve, itd. Pravzaprav se nič od tega ni uresničilo.

Po drugi strani pa je Orwell kljub temu, da je povsem zgrešil tehnološke rešitve, v jedro zadel bistvo medčloveških odnosov v družbi. Pri prav vsaki napaki se za njo skriva natančno tisto bistvo, ki ga je hotel povedati in to bistvo se je v resnici uresničilo.

Namesto ministrstva za resnico imamo factcheckerje. Čeprav so nekaj povsem nasprotnega od ministrstva, zagotavljajo natančno isti cilj: utemeljitev laži kot edine resnice.

Vladajočih ne povezuje ideologija, ampak kapital. Ta ni le enako močna vez kot ideologija ali religija, je močnejši, trajnejši in bolj zanesljiv povezovalec. Odločevalci niso politiki, ampak odločajo njihovi gospodarji, ki si jih postavili na njihova mesta.

Nihče ne prepisuje starih knjig. Informacije v njih se postavijo v novo perspektivo z množico informacij s komunikacijsko močnejšimi mediji. Poleg tega danes z lahkoto spremeniš vsebino spletne strani in je ta vsebina “vedno bila takšna”.

Nihče se ne ukvarja z mučenjem drugače mislečih, z obvladovanjem informacij jih odplavijo na obrobje in v nepomembnost.

Nihče nikogar ne sili v nadzor, izberemo ga sami s pristankom na pogoje uporabe aplikacije. Sploh je za celotno delovanje sistema potrebno zelo malo ljudi, večinoma si distopično realnost povzročimo sami, drug drugemu.

V razvitem svetu leteče bombe ne predstavljajo nobene nevarnosti, celo bolj bolj napredne rakete ne, isto vlogo opravlja terorizem. Lahko udari kjerkoli in kadarkoli ter povzroča trajni strah, kadar je to potrebno.

Orwell seveda ni mogel vedeti, da se bodo pojavili internet, družbena omrežja, globalni digitalni koncerni in resničnostni šovi. Zato je večino tehnoloških podrobnosti napovedal povsem napačno. Očitno pa je zelo dobro poznal človeško naravo in bistvo človeške družbe, ker je kljub napačni tehnološki napovedi do potankosti zadel vsebino praktično vsakega primera, ki ga je napovedal. Torej se ni zmotil, ampak je imel prav. Če pogledam, kaj se dogaja v našem svetu, bi lahko rekla celo: Orwell je bil optimist! Na primer ni predvidel, da bo osrednja tema ustrahovanja in obvladovanja ljudi zdravje, čeprav se zdi očitno, da so na tem področju človeški strahovi najmočnejši.

Izredno pomembno je, da se ozremo okrog sebe, se zavemo distopične resničnosti okoli nas in nehamo sanjati o povratku v staro resničnost. Prihodnost se je ravnokar zgodila in jo zdaj živimo. In živeli jo bomo od zdaj naprej. Sprijaznimo se s tem čimprej, da se bomo lahko bolje borili s težavami, ki nas čakajo.

Kje smo in kam gremo

orwell

Konec mojega bloga?

Svoj blog sem poimenovala po kovidu, ker sem ljudem hotela posredovati nekaj zamolčanih informacij o virusu, o bolezni in o neznanstvenih ukrepih zdravstvenih oblasti. Vsaj naslov že nekaj časa ni več primeren, saj je kovid samo delček tega, kar se nam dogaja. Predvsem se ljudje kovida ne bojijo več, za njih je postal nepomemben in samoumeven del življenja. Informacij v zvezi s kovidom ljudje ne berejo več, zato jih tudi pisati nima smisla. Pisati mnenja o imperializmu, dobičkarjih, inflaciji, energetski krizi in kmalu o ekonomski krizi, pa za nekoga, ki se ukvarja z zdravjem ljudi (tako kot jaz), nima prav veliko smisla. Predvsem ne vem, koga bi to zanimalo in kdo bi to bral, zato je nadaljnji obstoj mojega bloga pod resnim vprašajem.

Za konec oziroma nekakšno slovo od kovida pa želim vseeno posredovati nekaj mojih razmišljanj o tem, kam nas je kovid pripeljal, o trenutnem stanju v naši družbi in o tem, kaj nas čaka v prihodnje.

Kristalno jasna resnica o kovidu

Kar se tiče kovida, je postalo kristalno jasno brez najmanjše trohice dvoma, da gre za največjo zdravstveno prevaro vseh časov. Gre tudi za eno največjih poslovnih prevar v zgodovini, vsaj po deležu prevaranih ljudi (to je velika večina človeštva), če že ne po količini denarja, prelitega v žepe dobičkarjev.

Predvsem so o kovidu popolnoma jasna naslednja dejstva:

 1. Da je virus ušel iz laboratorija je bila najprej teorija zarote, zaradi katere so te vrgli s Twitterja in Facebooka, zdaj so to ugotovitve uradnih oblasti, celo senata ZDA.
 2. Kovid-19 je obstajal in se širil v Evropi (zelo verjetno pa tudi v ZDA, v Avstraliji in tudi drugje po svetu) zanesljivo vsaj od septembra 2019 in do uvedbe ukrepov ni povzročal prav nič večjih težav kot vsakoletna gripa. Viroze so zdravniki pač zdravili kot viroze. Šele definiranje in poimenovanje kovida in nato neobičajni zdravstveni in nezdravstveni ukrepi proti njemu so povzročili val primerov, hospitalizacij in smrti.
 3. Pri vbrizgavanju genetskih pripravkov ne gre za nikakršno cepljenje, niti za takšno v narekovajih. Ti farmacevtski izdelki nimajo nikakršnega učinka niti na verjetnost okužbe, niti na verjetnost prenosa na druge, niti na potek epidemije. Vsi učinki na zmanjšanje kovidnih hospitalizacij in kovidnih smrti so (poleg naraščajočega obsega naravne imunosti po prebolelosti) posledica statističnih prevar.
 4. Obseg epidemije je omejila izključno naravna imunost, ki je premagala (vsaj kot kaže trenutno) še en respiratorni virus kljub ukrepom oblasti, ki so naredile vse, da pomagajo virusu preživeti čim dlje in se kar najbolj uspešno razvijati.
 5. Stranski učinki vbrizgavanja eksperimentalnih genetskih pripravkov so pogosti in hudi. Smrtnost se je v zadnjih dveh letih v vseh državah z visoko precepljenostjo močno povečala. Sama epidemija kovida leta 2020 smrtnosti ni bistveno povečala, prvič se je ta povečala z uvedbo ukrepov pozno pomladi in jeseni 2020, dodatno pa še v večji meri po decembru 2020, ko so začeli z množičnim vbrizgavanjem genetskih pripravkov. Od takrat je veliko višja od pričakovane.
 6. Omogočanje in vsiljevanje množičnega vbrizgavanja genetskih pripravkov je bil množičen eksperiment na ljudeh, plačan z njihovim lastnim denarjem.
 7. Praktično celotna “znanost” v zvezi s kovidom (tudi to besedo moramo začeti pisati v narekovajih, saj gre za nasprotje resnične znanosti) temelji na prevarah glede zdravstvenih dejstev in na statističnih prevarah: nesimptomatski primeri in “okužbe” namesto lažno pozitivnih rezultatov testov, posledično ugotovljeni nesimptomatski prenosi, prevarantsko merjenje učinkovitosti “cepiv”, itd.
 8. Množična uporaba mRNA tehnologije se je v kovidnem primeru izkazala za katastrofo. Posledice za zdravje človeštva bodo obsežne in dolgoročne.

Trenutno dejansko stanje

Kljub temu, da je delu ljudi resnica o kovidu kristalno jasna, se ne zgodi nič. Majhen delež ljudi pozna resnico in jo do določene mere tudi razume, za veliko večino ljudi pa še naprej velja lažna zgodba: obstajal je nevaren nov virus, ki je povzročil pandemijo, vendar smo z izumom novih čudežnih “cepiv” pandemijo uspešno premagali. Še naprej pa se moramo odpovedovati svojim pravicam. Ta lažna zgodba bo do konca človeštva ostala v zavesti ljudi, v naših zgodovinskih knjigah in povsod.

Še bolj pomembno od same zgodbe pa je novo dejansko stanje, torej stvari, ki so bile uvedene pod krinko krize, in ki so ostale:

 1. Povečana smrtnost in poslabšanje zdravja (oboje iz deklarirano nepojasnjenih! vzrokov) se pripisujeta posledicam pandemije kovida, raziskovanje nepojasnjenih vzrokov je predmet “znanstvenih” raziskav.
 2. Nošenje mask v javnosti je povsem običajna stvar, ljudje se pač želijo zaščititi in moramo jim pustiti pravico do tega. Prav tako je običajna stvar, da lahko oblast kadarkoli brez razloga in dokazov o učinkovitosti uvede obvezno nošenje mask.
 3. Uporaba kovidnih potrdil (slavna QR koda na mobilnih aplikacijah) je zakonita, država jih lahko kadarkoli po potrebi uvede. Delovanje te tehnologije in sprejemljivost njene uporabe sta preizkušeni v praksi in ljudje se uporabi ne upirajo.
 4. Nove prevarantske definicije so ostale: za praktično vsako bolezen, vključno s prehladom, je mogoče razglasiti pandemijo, skoraj vsako zdravilo (tudi takšno brez resničnega učinka) je mogoče razglasiti za cepivo, prisiljevanje k “cepljenju” je med ljudmi splošno sprejeto in celo obravnavano kot nujno (ljudje, ki so nasedli prevari, so prepričani, da imajo pravico, da si tudi tisti, ki niso nasedli prevari, vbrizgajo eksperimentalni farmacevtski izdelek), nesimptomatični primeri in prenosi so “znanstveno” potrjeno dejstvo.
 5. Raziskave za “cepiva” niso več potrebne, zadostuje merjenje nekega nepomembnega podatka na nekaj miših, in to je splošno sprejeto kot dopustno, zakonito, moralno in normalno.
 6. Popolne statistične neumnosti so temelj “znanosti” in ta “znanost” se objavlja v nekoč resnih znanstvenih revijah.
 7. Večina ljudi verjame, da bo “dobri” milijarder s prevzemom najpomembnejšega svetovnega družbenega omrežja rešil svet, ker verjame v svobodo govora in ameriške vrednote. Ha!

Če analiziramo položaj za nazaj, so bila ta dejstva in ti učinki v bistvu namen režiserjev in scenaristov. Kovid je nepomembna epizoda, cepilni potni listi, ki so ostali in ki bodo naše življenje spremenili do neprepoznavnosti, pa so dejstvo.

Zgodba gre naprej

Kovidna zgodba se zaključuje, resnične zgodbe pa se šele začenjajo: vojna v Ukrajini (in kmalu še kje?), skorajšnje pomanjkanje hrane v manj razvitem delu sveta, rekordna inflacija v razvitem delu sveta, verjetni propad evra, energetska kriza zaradi pomanjkanja energentov kljub temu, da je energentov dovolj, samo Rusijo moramo kaznovati z zmrzovanjem naših ljudi in zapiranjem naših tovarn. Za večino ljudi je to samo nekaj nepovezanih naključij, ki so se slučajno zgodila prav zdaj, in za vse je kriv nek imperialistični vladar (jasno ne tisti iz našega, ampak tisti norec iz nasprotnega tabora), ki se mu je ravno zdaj brez vsakega razloga zmešalo in zato napada lastne ljudi v sosednjih državah, razstreljuje lastne plinovode, ne dobavlja energentov in grozi z atomsko bombo. Da se je ta norec šolal skupaj z našimi voditelji, kot sta Angela Merkel in Bill Gates, ne ve praktično nihče.

Tudi način reševanja vseh teh naključij, ki so nas doletela, ljudem ni prav nič sumljiv: vlada bo pomagala upokojencem, vlada bo pomagala socialno šibkim, vlada bo pomagala podjetjem. Oblast pozna samo en pristop: takšen, da je vedno večji delež ljudi vedno bolj odvisen od vladnih plačil. Večini ljudi se to zdi pravilen in pravičen pristop.

Starejši se sicer še spominjamo tudi drugačnih možnosti, kot je na primer razmišljanje: inflacija je neobvladljiva, očitno nisem kos položaju, torej bom odstopil, da položaj zasede nekdo drug, ki je bolj sposoben. Ha, ha, kakšna demokratična utopija je to danes! Ljudem niti na misel ne pride, da bi kaj takega zahtevali. Ljudje so voditeljem hvaležni, da so jih obvarovali pred še več smrti in pred še hujšo inflacijo.

Zbudite se že iz sanj, dragi prijatelji!

In tukaj smo trenutno. Manjša skupina ljudi (tudi vsi, ki to berete) seveda razume, da ne gre za kopico naključij, ki so se nam zgodila slučajno, ampak imajo vse te zgodbe svoje logične vzroke. Vendar to nima na nadaljnji potek zgodbe nobenega vpliva. Resničnostni šov se nadaljuje naprej v isti smeri in z nezmanjšano hitrostjo.

Glavni problem je, da celotna naša stran množično sanja. Nasprotna stran nam servira navidezne majhne zmage, da živimo v utvari, da se zadeve (po naši zaslugi) vračajo v običajne tirnice.

Pred kratkim je na primer po naših blogih in substackih potekala razprava o tem, naj ne dopustimo amnestije kovidnih prevarantov in pometanja prevare pod preprogo, ampak zahtevamo raziskavo in obsodbo odgovornih. Takšno razmišljanje je absurdna neumnost iz vsaj dveh razlogov. Prvič, takšno razmišljanje je že samo po sebi dejanska zmaga nasprotne strani: diskutirati o možni amnestiji, medtem ko zločin še traja in ko je jasno, da bo trajal še naprej, je enaka neumnost kot nesimptomatična bolezen. Že definicija pojma in polemiziranje o njem je zmaga neumnosti, torej nasprotne strani, ki ji neumnost koristi. In drugič, kot da bi mi ljudje odločali o pomembnih stvareh, da bi lahko sploh bili v stanju podeliti amnestijo. To je popolna utvara! Odloča izključno nasprotna stran in mi nimamo nobenega vpliva! Saj bodo morda kakšnega grešnega kozla tudi kje obsodili, ampak vsi glavni akterji bodo ostali na položajih in delovali naprej v novih zgodbah.

Moji dragi somišljeniki in prijatelji, prosim vas, zbudite se! Trenutno smo na obrobju in nepomembni. Med dostopnimi informacijami (to je na internetu, saj pri časopisih in televiziji niti blizu ne pridemo) smo (vključno z mano) izključno samo zato, ker smo nenevarni in neškodljivi. Neškodljivi za mišljenje in ravnanje velike večine ljudi, kar ima edino dejanski vpliv in pomen v družbi. Mi, ki razumemo, za kaj gre, drug drugemu pišemo bloge in se zasipamo z enournimi video posnetki, ki vedno znova in znova potrjujejo, kar že vemo. Zaradi njih se počutimo zmagovalce, ker smo odkrili resnico. Dejansko pa nas žejne vodijo preko vode. Zgodba gre naprej in mi je niti ne upočasnjujemo.

Trenutno boj s totalitarizmom izgubljamo! In če bomo nadaljevali na enak način, nimamo nobenih možnosti za zmago. Načina, kako bomo vzpostavili vsaj približno ravnotežje, še ne poznamo, nismo ga še odkrili ali izumili. Morda ga tudi nikoli ne bomo in bo svet ostal takšen, kakršen je po kovidu in kot sem ga opisala v prejšnjih odstavkih. Če pa lahko odkrijemo ali izumimo kak način, moramo to storiti čimprej, ker naš sedanji način ne deluje! Človeštvo se trenutno utaplja v lastni neumnosti, medtem ko so oblast že prevzeli totalitaristi. Trenutno živimo v Orwellovem 2022! Začnimo se zavedati tega!

Prve znanilke pomladi?

Prepričana sem, da v kovidni zgodbi velikega preobrata ne bo. Jasno je sicer, da tako velike prevare ne bodo mogli večno pometati pod preprogo in da bo resnica vsaj v omejenem in močno popačenem obsegu slej ko prej prišla na dan. Ljudje bodo vendarle tudi ob sistematičnemu zatiranju resnične znanosti in sistematični medijski manipulaciji dejanskega stanja opazili, da imajo “cepljeni” hude stranske učinke, da celo umirajo, predvsem pa, da veliko bolj zbolevajo od “necepljenih”. To se že zdaj povsem očitno kaže pri kovidu-19, počasi pa se bodo začele pojavljati tudi druge posledice “igranja in eksperimentiranja” z imunskim sistemom: povečana umrljivost mladih odraslih, povečana umrljivost otrok, povečano število splavov in mrtvorojenih otrok, močno povečana obolevnost za rakavimi boleznimi in še bi lahko naštevala.

Vendar bodo takrat scenaristi že imeli novo prevaro, s katero bodo razložili spremembe uradne zgodbe. Predvsem pa bodo imeli “novo trenutno stvar”, karkoli to že bo. Ko bo ljudi doma zeblo in ko ne bodo imeli dovolj hrane za svoje otroke (kar nam več kot očitno že za to zimo organizirano pripravljajo naši modri voditelji), jih ne bodo prav dosti zanimale nelogičnosti v kovidni zgodbi.

Pa vendarle nam nekateri dogodki dajejo majhno upanje na preobrat. Pred kratkim se je javno spreobrnil eden od angleških zagovornikov “cepljenja”, zdravnik, ki je na začetku celo na televiziji propagiral “cepiva” proti kovidu-19. Dr. Aseem Malhotra je potem, ko mu je zaradi “cepljenja” proti kovidu-19 umrl sicer povsem zdrav oče, začel preučevati stranske učinke “cepljenja” in ugotovitve objavil v reviji, pri kateri sodeluje kot urednik. V dveh člankih je zaradi škodljivosti pozval znanstveno javnost in zdravstvene oblasti k ustavitvi “cepljenja”, poziv pa je objavil tudi v več video posnetkih.

Povezave na posnetke in članka:

A.Malhotra – izjava Youtube

A.Malhotra – GBN intervju Youtube

A.Malhotra – GBN intervju Youtube

A.Malhotra – intervju Rumble

A.Malhotra – prezentacija na World Council for Health

A.Malhotra – članek o pandemiji lažnih informacij 1. del

A.Malhotra – članek o pandemiji lažnih informacij 2. del

Kogar zanima več podrobnosti, predlagam, da si prebere blog odvetnika Domna Gorenška o tej temi.

Kakšne bodo posledice teh objav? Glede na pretekle izkušnje iz kovidne zgodbe pričakujem naslednje:

 • popolni medijski molk o teh objavah, o tem ni in ne bo poročal noben množičen medij,
 • verjetno odstranitev videov iz vodilnih platform, če bodo imeli preveč ogledov,
 • “zatemnitev” (=odstranitev iz rezultatov) za vse pomembne ključne besede v iskalnikih,
 • objave “factcheckerjev”, da gre za lažne informacije (angl. misinformation),
 • napad “Uradne Znanosti” na članke, zahteve za preklic člankov in za odstranitev člankov iz revije,
 • zelo verjetno tudi dejansko odstranitev (odpoklic) člankov iz revije.

Tako je bilo doslej in bo verjetno še naprej. Vendar se kapljice nabirajo in nekoč bomo morda dočakali kapljo čez rob.

 

Dvovalentna cepiva

Na področju kovida-19 v bistvu ni ničesar res novega, česar ne bi “anticepilski teoretiki zarote” (torej resnični znanstveniki) že prej pričakovali in napovedovali in o čemer ne bi že pisala v mojem blogu. Dobili pa smo nove različice “cepiv”.

Nov napad na zdravje ljudi s strani “agencij za zdravje”

Navdušenje uradne pseudoznanosti nad “cepivi” je doseglo nov absurdni vrhunec. 31. avgusta je FDA odobrila uporabo v sili za dve dvovalentni osvežitveni “cepivi” proti kovidu. Že naslednji dan je komisija za priporočilo cepiv v okviru agencije CDC odobrila takojšnjo uporabo obeh “cepiv” za osebe nad 12 let (Pfizer) oziroma nad 18 let (Moderna). Še isti dan so pooblaščene agencije v Kanadi, Švici in EU avtorizirale uporabo obeh “cepiv”, sledila je agencija Velike Britanije 3. septembra. Očitno se jim zelo mudi, saj je v teh državah očitno izjemna zdravstvena kriza zaradi kovida!?!

“Cepivi” proizvajalcev Pfizer in Moderna sta mRNK “cepivi” in vsebujeta mešanico mRNK spike proteina – polovico od originalnega Wuhan virusnega seva in polovico od Omikron različice BA.4/BA.5.  Pomembno je, da nobeno ni bilo resnično preskušeno na ljudeh, ampak samo na miših. Klinične študije dvovalentnih “cepiv”, ki vsebuje podrazličice BA.4/BA.5, namreč še potekajo in niso zaključene. Proizvajalca sta za pripravo registracijske dokumentacije uporabila podatke iz kliničnih študij, v katerih so preizkušali “cepivo” proti prvotnem Omicron sevu BA.1 (prvotno sta oba razvijala novo “cepivo” proti temu sevu). Vendar sta proizvajalca v juniju od FDA dobila navodilo, da naj razvijeta “cepivo” proti različici BA.5, ki je bil takrat prevladujoči sev v populaciji. Celotno novico o dogajanju lahko preberete v tem prispevku

Najbolj alarmantno pri vsem dogajanju je, da se je celotna avtorizacija uporabe “cepiv” v sili zgodila brez dokončnih podatkov o poskusih na ljudeh, dokončali so le predklinične študije in sprejeli odločitev na podlagi ugotovljenega povečanega imunskega odziva po “cepljenju” pri osmih oziroma desetih miškah!?! Ki so se kasneje vse okužile z virusom SARS-Cov2, a te malenkosti sedaj niso pomembne. Na podlagi dokazov o izredni učinkovitosti in izjemni varnosti za ljudi novih dvovalentnih “cepiv” je Bidenova administracija takoj naročila 171 milijonov odmerkov novih “cepiv” (še preden so dobila začasno dovoljenje FDA!), Velika Britanija pa je napovedala največjo cepilno kampanjo v zgodovini.  Tudi v Sloveniji smo že deležni priporočanja teh “cepiv”. Vsem, ki se odločajo za “cepljenje”, seveda zagotavljajo, da je vse znanstveno preskušeno (da, na desetih miših), varno in učinkovito (o tem pa sploh ni podatkov).

Cepilni dobičkarji so s pomočjo zdravstvenih oblasti torej dobili novo darilo: nov izdelek, ki jim bo brez predhodnih raziskav prinesel v žepe naslednjih nekaj deset milijard. To ni posebej presenetljivo ali nepričakovano, zanimivo in poučno pa je ob tem pogledati dve vprašanji.

Nova prevara?

Prvo vprašanje je, ali obstaja kakšna znanstvena razlaga, oziroma kaj bi sploh lahko bil smisel sprožati imunski odziv na različico, ki je že zdavnaj ni več in različico, ki je zdaj skoraj že ni več in je takrat, ko bodo ljudje “cepljeni”, zanesljivo ne bo več. S stališča zdravja znanstvene razlage ni, z medicinskega znanstvenega vidika tak izdelek nima smisla. Seveda pa ima smisel s prodajnega vidika: na ta način lahko s prevaro prikažeš učinkovitost izdelka. Za dokazovanje učinkovitosti “cepiva” namreč uporabljajo merjenje količine protiteles po “cepljenju” (sicer na miših, ampak to zdaj zadostuje). Cepilni dobičkarji so že od začetka kovida-19 načrtovali in tudi skušali razviti “cepiva” proti različicam, vendar nobeno ni bilo dovolj učinkovito niti po njihovih lažnih merilih. Zato so še naprej uporabljali isti izdelek, ki je seveda ob vsakem nadaljnjem odmerku ponovno sprožil povečanje istih (zaradi novih različic nepomembnih) protiteles. Ker je prvotni Wuhanski virus res že daljna preteklost, so se spomnili genialne ideje: kombinacijo spike beljakovine prvotnega virusa, ki sproži imunski odziv, ki ga lahko merijo kot učinkovitost izdelka, in spike beljakovine podrazličice Omikrona, kar bodo kljub zastarelosti prodajali kot zaščito proti trenutnim različicam, ki jih še vedno označujejo s tem enotnim marketinškim imenom, kljub temu, da gre za kopico različic, ki se med seboj bistveno razlikujejo in dejansko onemogočajo resnično cepljenje. Seveda gre pri mojem razmišljanju zgolj za ugibanje, saj o tem ni bilo in tudi ne bo znanstveno podprte raziskave. Vendar si tako lahko vsaj razložimo čudno ravnanje cepilnih dobičkarjev in zdravstvenih oblasti.

Nova realnost?

Drugo vprašanje oziroma problem pa je, kakšna je varnost teh novih preparatov. Izdelke so odobrili povsem brez poskusov na ljudeh, z razlago, da gre za različice izdelkov, ki so se že pokazali v praksi kot varni in ekstrapolacijo podatkov iz kliničnih študij “cepiv” z podrazličico BA.1. Opravili pa so predklinične študije na 8 oziroma 10 miškah. Podatki o preizkusih so sicer tajni, vendar je javna tajnost, da so na koncu vse miške dobile kovid, kar lahko razberemo iz grafa iz registracijske dokumentacije Moderne (izroček številka 22).  Tam lahko preberemo,  da testov varnosti novih izdelkov sploh niso opravili, zato je njihova varnost še bolj vprašljiva kot pri dosedanjih preparatih. Če namreč natančneje pregledamo grafe, ki prikazujejo imunski odziv pri 8 testiranih miškah po “cepljenju” z različnimi kombinacijami mRNK, lahko na spodnji sliki vidimo, da je imunski odziv pri vseh miškah po “cepljenju” z originalnim Wuhanskim sevom konsistenten (vse miške so se odzivale precej podobno), pri “cepljenju” z Omicron podrazličicami pa rezultati niso več konsistentni, saj so se različne miške odzivale izjemno različno. Nekatere so imele bistveno slabši imunski odziv (tvorbo protiteles proti spike proteinu) kot druge (ordinatna os je logaritemska!).

Pfizer-ba.5-5

V evforiji dokazovanja, da so nova “cepiva” učinkovita pri sprožitvi imunskega odziva, so popolnoma ignorirali dejstvo, da taka nekonsistenca prinaša izjemno veliko vprašanj. Lahko podatke na miših sploh ekstrapoliramo na človeka? Je tvorba protiteles zagotovilo zaščite pred okužbo in boleznijo pri ljudeh? Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki po osvežitvenem odmerku dvovalentnega “cepiva” ne bodo tvorili protiteles? Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki bodo doživeli bistveno večji (večdesetkratni) imunski odziv kot drugi? Bodo zato bolj zaščiteni? Ali bo zato njihov imunski sistem tvoril samo protitelesa proti spike proteinu in bodo posledično imunsko oslabeli za druge bolezni? Ali bodo tisti, ki so imunsko bolj reagirali na “cepljenje”, imeli zato več stranskih učinkov? Bodo bolj pogosto dobili na primer miokarditis? Bo ta miokarditis zato hujši?

To je le majhen delež vprašanj, ki se postavljajo razmišljujočemu človeku. Odgovorov na ta vprašanja nimamo. Nimajo jih proizvajalci, nimajo jih raziskovalci, nimajo jih zdravstvene agencije, nimajo jih odločevalci. Ena stvar pa je jasna. Dvovalentna “cepiva” se bodo preskušala v praksi. Na ljudeh.

Očitno od zdaj naprej varnosti farmacevtskih izdelkov ne bodo več preizkušali pred njihovo uporabo, ampak bomo poskusni zajčki kar ljudje med redno uporabo teh izdelkov. Kdaj se bodo ljudje začeli zavedati tega? Kako jim lahko pomagamo, da bo to čimprej?

Viri:

Moderna – dokumentacija pdf

Pfizer – dokumentacija pdf

Igor Chudov 31.8.2022

Igor Chudov 2.9.2022

Meryl Nass 7.9.2022

Jesenski alarm

Pred dopusti sem se poslovila od svojih bralcev za nekaj časa. Pričakovala sem malo zatišja pred novimi napadi na svobodo, vendar so nas scenaristi spet presenetili iz zasede.

Konec demokracije

Med dopusti je najprej nova vlada po hitrem postopku, brez razprave in v popolnem medijskem molku za hrbti ljudi sprejela spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, s katerimi uvaja dejansko obvezno cepljenje in totalitarizem v zdravstvo. Po začetku zbiranja podpisov za referendum je državni zbor (poslanci, ki smo jih ravnokar izvolili) referendum prepovedal. Povsem očitno ljudje neposredno lahko odločamo o nepomembnih stvareh, o uvedbi totalitarnega režima v našo družbo ne smemo odločati. Takšno ravnanje lahko imenujete fašizem ali komunizem, kakor pač želite glede na vaše politično prepričanje, vsekakor je hujši in nevarnejši od obeh skupaj. Imenovala ga bom totalitarizem.

Tisti, ki ste verjeli, da smo z zamenjavo vlade rešili probleme uvajanja totalitarizma v našo družbo, se morate zbuditi! Potreben bo povsem enak boj za pravice, kot je bil potreben prej. Boj bo še težji, ker ima (zaenkrat) vlada širšo politično podporo. Prejšnja si je z neumnimi odločitvami in ponižujočim odnosom do ljudi nabrala precej sovražnikov. Tudi ta si jih še bo, ampak to bo trajalo nekaj časa.

Nevarnost se jasno pokaže, če primerjamo sedanje sprejetje sprememb z lanskim poskusom sprejetja s strani Janševe vlade. Takrat smo poskus gladko uspešno preprečili z organizirano akcijo na državni zbor in državni svet in vlada je počepnila in se umaknila. Zdaj nihče od naših aktivistov niti vedel ni, kaj se dogaja, kaj šele, da bi se zavedal nevarnosti in organiziral akcijo.  Z redkimi izjemami, ki niso imele učinka. To jasno kaže, da je ta vlada bolj nevarna od prejšnje.

Očitno so k našim prejšnjim uspehom (majhnim, pa vendarle) veliko pripomogli protijanševski aktivisti, ki jih zdaj ni nikjer. Novih strank kot da ni!

Opičji posli

Nato je Svetovna zdravstvena organizacija (dejansko njen skorumpirani direktor v nasprotju z odločitvijo strokovnega organa) razglasila pandemijo opičjih koz. Zgodba se torej kljub začetnemu neuspehu odvija po prvotnem scenariju, ki ga kot kaže (še) niso priredili. V tem scenariju vidim cel kup lukenj. Za uspešno dodajanje opičjih koz na kovidno potrdilo jim (zaenkrat?) manjka kar nekaj izmišljotin, ki so jih uspešno uvedli ob kovidu: lažni test z množico lažnih pozitivnih rezultatov, asimptomatični prenosi, asimptomatični primeri in podobno. Ali to pripravljajo? Imajo že pripravljeno? Bodo ljudje takšno neumnost še enkrat res kar verjeli?

Morda pripravljajo kaj v zvezi s sledenjem kontaktov, vendar glede na to, da so pri opičjih kozah glavni način prenosa analni spolni odnosi, tega ne bo prav lahko uvesti, še posebej ne v zelo različnih državah, kar je pri kovidu šlo prav zastrašujoče enostavno. Prav gotovo bo v zgodbo vpleteno “cepljenje”, vendar se brez prisiljevanja ljudje ne bodo kar množično “cepili” sami od sebe. Vsekakor mi še ni razumljivo, kaj pripravljajo. Biti moramo pripravljeni na kakršnokoli neumnost.

Ali je možno, da so scenaristi izgubili stik z realnostjo zaradi izrednega uspeha z manipuliranjem z ljudmi pri kovidu? Možno seveda je, vendar se mi zdi malo verjetno. Pri vsej tehnologiji, ki jo imajo na voljo, bi ne smeli delati tako usodnih napak. Po drugi strani pa, če nas je zgodovina kaj naučila, je to dejstvo, da smo ljudje ves čas svojega obstoja delali usodne napake, kar nas tudi v tej situaciji lahko navdaja z nekaj upanja. Vsekakor moramo biti pripravljeni, da bomo takrat, ko bomo izvedeli za vrsto trika oziroma presenečenja, hitro reagirali. Tudi zato se moramo bolj povezati in organizirati.

Totalitarizem Svetovne zdravstvene organizacije

Najhujša nevarnost pa se je pokazala v Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO), ki kljub očitnemu porazu na prvi razpravi (o tem sem pisala v blogu Kaj bo jeseni?), nemoteno nadaljuje s sprejemanjem aktov, ki nas bodo privedli v zdravstveno suženjstvo.

SZO je že v preteklih letih spremenila definicije, ki ji omogočajo ukrepanje in ji dajejo pristojnosti. Najprej je leta 2009 spremenila opredelitev, kdaj se lahko razglasi pandemija in na podlagi spremenjene definicije je lahko SZO razglasila pandemijo kovida-19. Že po razglasitvi pandemije kovida-19, je nato spremenila definicijo čredne imunosti, ki se po novi opredelitvi pridobi le še s cepljenjem, kar je v popolnem nasprotju z medicinsko znanostjo in stroko. Lani pa je SZO spremenila še definicijo cepiv, ki omogoča, da se najrazličnejši farmacevtski izdelki in postopkov registrirajo in uporabljajo kot cepiva. Spremenjene definicije omogočajo izredno možnost zlorab položaja SZO.

Po spremembah definicij pa SZO zdaj načrtuje še podpis nove konvencije (pogodbe) o SZO, po kateri bi bili ukrepi SZO obvezujoči za vse države članice in bi bila SZO nadrejena nacionalnim zakonom in ustavam držav članic. Ljudje bomo tako izgubili možnost pravnega varstva naših pravic v zvezi z zdravjem. Postopki priprave dokumentov za podpis se nadaljujejo kljub množičnim negativnim mnenjem s strani držav članic in javnosti v večini držav članic. Kaže, da se totalitaristi ne bodo več zaustavili brez res množičnega nasprotovanja.

Če dopustimo sprejetje predlaganih sprememb pravil SZO ali pa iz te organizacije ne izstopimo, se nam obeta zdravstveno suženjstvo in konec osebne svobode slehernega posameznika.

Kaj narediti?

Očitno je, da se bodo totalitaristične težnje svetovne elite in naših oblasti nadaljevale. Za ta namen bodo potrebovali vedno nove prevare in trike. Na njih se moramo pripraviti. Predvsem pa se moramo nujno bolje organizirati in začeti širšo akcijo. Ljudem moramo bolje in hitreje pojasniti prevare, da jih ne bo več mogoče tako lahko voditi in jim razkriti načrte totalitaristov. Sicer bo šel svet direktno v pekel.

Novosti 2022/03

Pri kovidu-19 se v zadnjih nekaj mesecih ni pokazalo nič presenetljivo novega. Vse ugotovitve, ki sem jih napisala v prejšnjih blogih in na spletni strani so se še naprej potrjevale. Ker to niti ni več aktualno, vseh novih raziskav, ki samo potrjujejo prejšnje ugotovitve, nisem več dajala na spletno stran, saj bi se samo ponavljala.

Nekaj povezav do zanimivih člankov pa sem dodala in na njih opozarjam svoje bralce.

Učinkovitost “cepiv”:

Vedno znova se potrjuje, da “cepiva” niso učinkovita, da celo povečajo nevarnost za okužbo in celo poslabšajo naravno imunost po prebolelosti.

Članki o neučinkovitosti “cepljenja”:

El gato malo 15.4.2022 – vsako dodatno “cepljenje” poveča nevarnost za okužbo s kovidom-19

Vanden Bosche 15.4.2022 –  negativne posledice množičnega “cepljenja”

Igor Chudov 10.4.2022 – dolgotrajni kronični kovid kot posledica “cepljenja”

Igor Chudov 26.4.2022 – proizvajalci so vedeli, da “cepljenje” poslabša imunost

D.Follman et al. 19.4.2022 – slabša naravna imunost “cepljenih” po prebolelosti

Varnost “cepiv”:

Podatkov o škodljivih stranskih učinkih “cepljenja” je vse več.

M.Girardot 6.5.2022 – mehanizem škodljivega vpliva “cepljenja” proti kovidu za nosečnice in nerojene otroke

S.Seneff et al. – možen mehanizem dolgoročnih učinkov mRNK “cepiv” na imunski sistem prejemnikov in povezava z degenerativnimi boleznimi, ki se pojavljajo po “cepljenju” s temi “cepivi”

P.Doshi et al. 23.6.2022 – povečan riziko za resne stranske učinke “cepljenja” je razviden že iz raziskav proizvajalcev

Ukrepi:

Vedno več raziskav potrjuje neučinkovitost in škodljivost nošenja mask:

H.Wallach et al. 28.5.2022 – škodljivost nošenja mask pri otrocih

A.Stajduhar et al. 7.2.2022 – negativne posledice nošenja mask pri otrocih

Brownstone Institute – seznam preko 150 raziskav o neučinkovitosti in škodljivosti nošenja mask

Naravna imunost po prebolelosti:

Naravna imunost po prebolelosti daje neprimerno boljšo in daljšo zaščito pred kovidom-19 kot “cepljenje”:

S.Gazit et al. 5.4.2022 – naravna imunost nudi močnejšo zaščito od “cepljenja”

H.Chemaitelly et al. 7.7.2022 – naravna imunost po prebolelosti traja dolgo in ščiti pred hudo ponovno boleznijo

“Cepljenje” celo poslabša naravno imunost po prebolelosti:

Igor Chudov 26.4.2022 – proizvajalci so vedeli, da “cepljenje” poslabša imunost

D.Follman et al. 19.4.2022 – slabša naravna imunost “cepljenih” po prebolelosti

El gato malo 30.5.2022 – imunost po prebolelosti je močnejša in “cepljenje” poslabša imunost

Kaj bo jeseni?

20201028_140126

Ne poznam nikogar, ki ne bi pričakoval, da se bo jeseni spet nekaj zgodilo. Vsi pričakujejo, da nam bo oblast jeseni spet omejevala normalno življenje. Tudi sama to verjamem. Ne vem pa, kaj točno se bodo izmislili. Ponovni vladni poskus sprejema zelo problematične novele Zakona o nalezljivih boleznih po hitrem postopku to dokazuje. Mislim, da je v tem trenutku težko oceniti, kaj se bo zgodilo, in da niti scenaristi sami še ne vedo točno. Lahko pa o tem malo razmišljam, da se vsi skupaj pripravimo in da nas bodo nekoliko manj presenetili. Moralo bo biti spet nekaj nepričakovanega, vendar smo se na nepričakovano že tako navadili, da na koncu pravzaprav že ni več nepričakovano. Z vsakim novim presenečenjem je presenečenje manjše in s tem učinek izgine.

Razlogi za optimizem

Zadnja dogajanja v resničnostnem šovu so pokazala, da ima manipulacija ljudi vendarle meje. Zdi se, da ljudje v ozadju ali podzavesti vendarle vedo resnico, samo priznali ne bodo, da so bili zavedeni. Tako pač naši možgani delujejo. Ampak še enkrat pa ne bodo šli na led in se pustili prevarati kar brez razmišljanja.

Kot primer lahko vzamemo zgodbo z opičjimi kozami. V skupnosti “anticepilskih teoretikov zarote” (ali kot sami sebe raje imenujemo “team reality” ali “ekipa resnice”) so scenaristi poželi enoten in množičen posmeh v smislu “to je vse, kar zmorete?”. To je bilo do neke mere pričakovano, saj se je ta skupnost že močno uveljavila, profilirala in postala samozavestnejša, ker je resnica o kovidu-19 postala kristalno jasna in se znova in znova potrjuje. Vendar se tudi ljudje (vključno s strokovno javnostjo) niso dali zapeljati. Ljudje se kljub hudim manipulacijami s slikami črnih koz v medijih niso ustrašili nepomembne bolezni. Manipulacija ljudi z namenom vzbuditi strah ima očitno neke meje. To nas lahko navdaja z optimizmom.

Drug primer pa je frontalni poraz totalitarističnih cepilnih globalistov ob poskusu uvedbe sprememb pravil Svetovne zdravstvene organizacije. Tudi Slovenci smo na pobudo pravnikov Gorenška, Terška in Zupančiča zbrali zavidljivih preko 20.000 podpisov za preprečitev podpisa tega sporazuma Slovenije s SZO. Ti na koncu celo niso bili potrebni, ker so že v diskusiji afriške države enotno zavrnile sprejem novih avtokratskih pravil, zato sploh ni prišlo do glasovanja o večini sprememb. Bravo Afričani! Pri kovidu-19 in poskusih spreminjanja sveta v pekel ste daleč pred nami in ste naš vzgled ter razlog za optimizem!

Razlogi za pesimizem

Kovidno potrdilo potrebuje nove vsebine, da bo postalo univerzalno dovoljenje za gibanje ter jedro omejevanja, zbiranja podatkov in kovanja dobičkov. Ostalo je pri življenju brez razloga zanj, vendar to ne more trajati dolgo, zato pričakujem nekaj, kar mu bo dalo vsebino.

Zanimivo je tudi, da se zgodba z opičjimi kozami odvija naprej po scenariju, kot da ne bi bilo očitno, da ljudi ni strah. Priča smo sistematičnemu poročanju o številu okuženih, smešnim navodilom za ravnanje zaradi preprečevanja širjenja bolezni itd.

Pripravlja se tudi gospodarska kriza, po napovedi nekaterih največja v zgodovini človeštva. Zadnje krize so sicer potekale po predvidenih scenarijih, vendar ni garancije, da bo tudi ta potekala tako. Razlogov za pesimizem je torej žal kar nekaj.

Ponovno kovid?

Tudi to, kako se bo odvijala kovidna zgodba, je velika neznanka. Glede na gole (neumne, zlagane in v resničnem življenju nepomembne) številke (kovidni primeri, hospitalizacije in smrti), kovid v državah z veliko precepljenostjo že zdaj presega vse rekorde, samo oblasti so se odločile to “ignorirati”, kot so v skladu z medicinsko znanostjo to delale pri desetinah prejšnjih epidemij, ki jih vsako leto povzročajo respiratorni virusi. Jeseni bodo lahko številke še slabše, kot napoveduje tudi naš stari znanec Geert Vanden Bosche. Do zdaj so bile njegove napovedi pravilne. Tudi druge posledice množičnega “cepljenja” s prevarantskimi izdelki (zdaj je že kristalno  jasno, da je šlo pri lažnih “cepivih” za prevare in ne za napake) se bodo kumulirale in slej ko prej udarile na plano kljub sistematičnemu zanikanju in pometanju pod preprogo.

Nasvidenje jeseni

Karkoli že bo jeseni in kolikor neznank že obstaja v tem trenutku, pojdimo zdaj vsi lepo na dopust in si oddahnimo od groženj, ki so nas spremljale zadnji dve leti. Naberimo si moči za nove boje. Bralcem želim nepozaben dopust, jeseni pa spet pišem.

%d bloggers like this: