Učinkovitost cepiv – čisti nateg

20200920_172703

V svojem blogu iz davnega aprila 2020 sem napovedala, da cepiv proti kovidu-19 ne bo, ali pa bodo čisti nateg. Ko so se cepiva pojavila, sem v blogu iz decembra 2020 pojasnila, da ne gre za cepiva, ampak gensko terapijo. Zdaj se je več kot polovica ljudi cepila in lahko pogledamo, ali sem se v svojih napovedih zmotila.

Proizvajalci cepiv so na začetku zagotavljali naravnost čudežno učinkovitost (okrog 95%). Zdaj pravijo, da to ne velja za nevarnost okužbe in za prenašanje bolezni, temveč samo za hujši potek bolezni in smrt. Ampak cepiva so vendar tista medicinska sredstva, ki preprečujejo širitev bolezni, “cepiva” proti kovidu-19 pa tega ne preprečujejo. “Cepiva” proti kovidu-19 so samo poimenovali cepiva, ker so le tako dobili dovoljenje za izredno uporabo. Torej niso prava cepiva, ampak kot sem napovedala: so genska terapija, katere namen ni preprečevanje širjenja bolezni, ampak spreminjanje ljudi v odvisnike od tega (sicer epidemiološko povsem neučinkovitega) farmacevtskega izdelka.

Učinkovitost “cepiv” proti kovidu-19 naj bi bila torej okrog 95%. Zdaj zdravstvene oblasti trdijo, da nam grozi četrti val epidemije in da bo potreben tretji odmerek. Če cepiva delujejo, ne more biti nobenega vala epidemije več: 51% ljudi je polno cepljenih, med njimi praktično vsi starejši, ki edini resno obolevajo, uradno je 15% prebolelih (v resnici pa verjetno vsaj 20%), ki ne obolevajo ponovno, približno 25% je otrok in mladih, ki še vedno obolevajo v minimalnem obsegu, torej lahko zboli samo nekaj odstotkov ljudi, torej daleč od kakršnegakoli vala. Če obstaja ali grozi četrti val, to pomeni, da cepiva niso učinkovita. Prav tako če cepiva delujejo, ne sme biti potreben noben dodatni odmerek, saj so vendar cepiva delovala! Pa tudi če niso delovala, tretji odmerek ni potreben, saj ne potrebujete več tistega, kar ne učinkuje. Če oblasti cepijo z dodatnim odmerkom, potem dokazujejo, da cepiva niso učinkovita.

Najnovejše znanstvene raziskave razkrivajo resnico, da stopnja precepljenosti prebivalstva nima nikakršne povezave z obsegom novih okužb, kar si lahko preberete v tej študiji. To dejstvo dokazuje neučinkovitost “cepiv” proti kovidu-19.

Torej, tako kot sem napovedala, cepiva proti kovidu-19 so ČISTI NATEG!

Več informacij je na strani Učinkovitost cepiv.

Soočanje z realnostjo

V državah z visoko precepljenostjo vlada panika. Večja kot je precepljenost, večja je poprečna obolevnost za kovidom-19 in večji je problem z novimi sevi, ki so vedno bolj nalezljivi. Še bolj jih bega dodatni paradoks, saj imajo cepljeni posamezniki, če zbolijo, manj simptomov in na videz blažji potek bolezni (“blažji kovid-19”), a večjo umrljivost. Zdravstvenim oblastem ni nič več jasno.

Zato ker ne poslušajo neodvisnih strokovnjakov.

Kot se spomnite, sem v letošnjem marcu napisala blog Lep pozdrav iz Absurdistana in opozorila na posnetek, kjer je angleški zdravnik dr. Phillip McMillan intervjuval mednarodnega strokovnjaka Geerta Vanden Bosscha – belgijskega vakcinologa, ki se že praktično vse življenje ukvarja z razvijanjem novih cepiv. Bossche je javno posvaril zdravstvene oblasti po svetu, da je cepljenje proti kovidu-19 sredi pandemije velika strokovna napaka in napovedal večino dogodkov, ki smo jim sedaj priča. V resnici niso dogodki prav nič presenetljivi in paradoksalni, če se le poglobimo v zakonitosti imunologije, virologije, epidemiologije in vakcinologije.

Pred 14 dnevi je dr. McMillan naredil korak naprej in je hkrati intervjuval ameriškega zdravnika dr. Roberta Malona, ki je razvil tehnologijo mRNK cepiv in Geerta Vanden Bosscha. Njuna predstavitev problematike je bila vrhunska in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

Ker je intervju dolg skoraj dve uri in je seveda v angleščini, poleg tega pa je zelo strokoven, bom poskušala napisati krajši povzetek.

Na začetku samo opazka. Zdravstvene oblasti vlečejo napačne poteze že od začetka pandemije in s tem nadaljujejo še naprej. Že zapiranje držav je naredilo veliko škode in pustilo za seboj veliko mrtvih, dogajanje okoli “cepljenja” proti kovidu-19 pa ima še bolj tragične posledice za večji delež prebivalstva.

Oblasti lahko zavajajo ljudi predvsem zato, ker povprečni Zemljan ne pozna osnovnih principov imunologije, mikrobiologije in epidemiologije. Ne pozna podatkov, kako virus okuži človeka, kako se v njem razmnožuje in kako se človekov imunski sistem odzove na virusno infekcijo. Ne pozna izrazov niti njihovega pomena, kot je divji sev, selekcijski pritisk na populacijo virusov, virulentnost, infektivnost itd. Zato težko oceni resničnost zgodbe okoli pandemije, ki jo prodajajo mediji. Kot prvo povprečen Zemljan sploh ne pomisli, da je del resničnostnega šova in sploh ne pomisli, da mu oblasti lažejo. Kot drugo pa ima zelo malo ljudi možnost, da bi preverili resničnost uradnih trditev. V tem resničnostnem šovu, ki mu pravimo pandemija kovida-19, so strokovnjaki in znanstveniki iz področja medicine tisti, ki so razkrinkali laži in zavajanja oblasti po svetu. Taka znanstvenika sta tudi Robert Malone in Geert Vanden Bossche. Znanstvenika s hrbtenico, pogumom in etičnimi načeli. Oglejmo si, na kaj sta opozorila.

Oba sta zelo zaskrbljena zaradi neznanstvenega pristopa oblasti do reševanja pandemije v večini držav. Čeprav se v profesionalnem življenju veliko ukvarjata z imunologijo in konkretno s cepivi, nista brezglava zagovornika cepljenja za vsako ceno. Po njuni oceni dejanja tistih, ki sprejemajo zdravstvene odločitve in smernice, kažejo na to, da so popolnoma izgubljeni. Vlečejo neracionalne in neznanstvene poteze samo zato, da bi bilo videti, da nekaj ukrepajo. A na žalost napačnim odločitvam sledi še več napačnih odločitev. Zato pišeta odprta pisma in pozive, opozarjata pristojne agencije v svojih državah, snemata intervjuje, a zaenkrat njun trud ni obrodil sadov. Na našo veliko škodo.

Za začetek nekaj dejstev o kovidu-19 in “cepljenju” proti tej bolezni, ki sta jih izpostavila:

  • originalni sev virusa SARS-Cov-2 je bolj ali manj neškodljiv, ker otroci in mladostniki redko zbolevajo oziroma v primeru infekcije nimajo težkih obolenj in izjemno redke zaplete;
  • bolezen je resnični problem le pri starejših ljudeh, ki imajo že nekompetenten imunski sistem in veliko kroničnih bolezni oz. bolezenskih stanj (visok krvni tlak, diabetes, debelost itd.);
  • prebolevniki razvijejo po infekciji robustno in dolgoročno imunost, saj se tvorijo spominske T celice;
  • trenutna cepiva imajo slabo učinkovitost, predvsem zaradi novih sevov. Vsi novi sevi so odporni na vsa trenutna cepiva, ki sprožijo le nastanek protiteles proti S (Spike) beljakovini na virusni ovojnici. Trenutna ocena učinkovitosti je od 39-45%, a se še vedno hitro zmanjšuje.

Problematika nastajanja novih sevov oziroma različic virusa SARS-Cov-2

Virus SARS-Cov-2 je RNK virus (njegov genetski material je v obliki RNK in ne DNK kot pri ljudeh). RNK virusi so že sami po sebi izjemno spremenljivi in hitro mutirajo. Hitro so se sposobni prilagajati gostiteljem (to smo mi) in se hitro odzivajo na spremembe v populaciji. Če se srečujejo z enim in istim imunskim odzivom pri veliko gostititeljih, kar se pri cepljenih osebah dogaja, se bodo hitro razvili odporni sevi, ki se bodo tovrstnemu imunskemu odzivu izognili. To se strokovno imenuje selekcijski pritisk v populaciji virusov. Ker vsa cepiva, ki so v trenutno v uporabi, spodbujajo zgolj nastanek protiteles proti S beljakovini, v populaciji virusov preživijo tisti, ki so sposobni okužiti in se razmnoževati tudi v osebah, ki so zaradi cepljenja programirani, da se pri stiku s tem korona virusom odzivajo s tvorbo enih in istih protiteles proti S beljakovini. Tako se rodijo novi sevi, ki so bolj nalezljivi (infektivni) in bolj sposobni razmnoževanja v gostiteljskih celicah. Teoretično so lahko tudi bolj virulentni (patogeni), kar pomeni, da povzročajo hujše oblike bolezni. Eksplozija novih sevov je neposredna posledica množičnega cepljenja.

Bossche je problematiko nazorno razložil s pomočjo spodnje sheme. V visoko precepljenih populacijah gre imunska selekcija v smeri sevov, ki na ovojnici nimajo S beljakovine, ali pa je ta zelo spremenjena, ker ima cepljena populacija le protitelesa proti S beljakovini. Temu strokovno rečemo, da imajo selektivni imunski odgovor. Na daljši rok (nekaj mesecev) v taki populaciji ne krožijo več virusi originalnega Wuhan seva, ampak samo še bolj nalezljivi sevi, ker so le-ti edini, ki so preživeli prehod skozi gostiteljske celice in se izločili v okolje. Saj veste, močni in prilagodljivi v naravi preživijo.

Nasprotno ima necepljena populacija zelo neselektiven imunski odgovor in s tem veliko diverziteto imunskega odgovora. Ta del populacije ima že sam po sebi veliko pestrost: to so prebolevniki z dolgoročno imunostjo, osebe, ki še niso prebolele kovida-19 in osebe z naravno imunostjo (predvsem otroci in mladostniki). Njihov imunski odziv je popolnoma drugačen; njihov imunski sistem se odzove s tvorbo protiteles, ki prepoznajo zelo različne antigene (tujke) na površini virusov. V tem primeru je selekcijski pritisk za tvorbo novih sevov bistveno manjši in v taki populaciji se ohranja tudi originalni Wuhan sev.

Torej, če je cepljenih ljudi v populaciji malo (ki omogočajo nastanek bolj nalezljivih sevov), ni večjega problema. Če pa je cepljenih ljudi veliko, nastane velik problem, ker zaradi množičnega cepljenja postanejo bolj nalezljivi sevi prevladujoči. Ti sevi so se sposobni v celicah cepljenih oseb bolj razmnoževati, saj se ne srečajo s pravim imunskim odzivom. Zato imajo cepljene osebe bistveno večjo virusno bremenitev kot necepljene. To dejstvo nas popelje do naslednje tragične posledice.

Cepljene osebe postanejo superprenašalci

Zaradi večje virusne obremenitve pri cepljenih osebah (več virusov se je uspelo razmnožiti v telesu in tudi zapustiti telo) je v populaciji veliko večje število virusov, ki krožijo. S tem se poveča verjetnost, da bodo prišli v stik z osebami, ki so dovzetne za infekcijo. Zaradi prepričanja, da so cepljene osebe zaščitene pred infekcijo (kar proizvajalci cepiv nikoli niso trdili!), se je večina držav odločila, da bodo zaščitne ukrepe močno opustile in cepljeni nimajo praktično nobenih družbenih omejitev več. Cepljeni imajo tako lažni občutek varnosti in postajajo vedno bolj neprevidni pri stiku z drugimi, tudi ranljivimi. Tako prenašajo bolj nalezljive seve na neimune posameznike (necepljene in cepljene). Izbruhi bolezni so zato pogostejši, kar pomeni v poprečju večja incidenca kovida-19. Četrti val je povzročila neznanstvena in napačna zdravstvena politika! Če povzamem, obolevnost v visoko precepljenih populacijah je videti takole, kot je primer v Veliki Britaniji:

 

Kot se na grafu lepo vidi, je sedaj, ko so v Veliki Britaniji cepili več kot 70% populacije, poprečna obolevnost visoka. Daleč večja kot na začetku pandemije spomladi 2020, ko so med ljudmi sprožali paniko, zapirali državo in obljubljali, da bo v 14 dneh vsega konec.

V tej situaciji je najslabše, kar lahko naredite, da nadaljujete z množičnim cepljenjem in da začnete cepiti tudi nerizične skupine, mladostnike in otroke. V bistvu bi morali ravnati ravno obratno. Populacijo cepljenih bi morali “razredčiti” s čim večjim številom necepljenih oseb. Kar je seveda sedaj neizvedljivo, saj ni pričakovati, da bo prišlo do baby-booma. Zato bi morale oblasti razmišljati v smeri, kako bodo zavarovale ranljive posameznike na individualni osnovi, saj ima vsak različne življenjske okoliščine.

Na koncu sta znanstvenika razložila tudi to, da je cepljenje prebolevnikov huda strokovna napaka, saj pridobljeno dolgoročno imunost po bolezni cepljenje v resnici “zmede”. S cepivom imunski sistem prebolevnikov programiramo, da zmanjša odgovor T celic (limfocitov) in s tem robustni odgovor imunskega sistema ob ponovnem kontaktu z virusom SARS-Cov-2. Torej jih oropajo za že pridobljeno imunost!

Če povzamem, cepljenje ne prinaša čredne imunosti, le-to prinaša zgolj prebolevanje bolezni. Cepljeni, necepljeni, stari, mladi, imuni, neimuni, na koncu bomo praktično vsi morali preboleti to bolezen. To je naša realnost.

Ali smo res le še številke?

Karel Destovnik Kajuh

Odziv zdravstvenih oblasti na Katjino smrt je razkril še eno stvar: njihov odvraten in sprevržen način razmišljanja o nas ljudeh:

  1. ne čutijo se niti najmanj odgovorne za Katjino smrt, oni nimajo s tem nič, samo razlagajo, kaj se je »zgodilo samo od sebe«;
  2. za njih je bila Katja samo številka, kolateralna škoda, ki se je sama odločila za cepljenje! Vsi smo za njih samo številke.

Opozoriti želim, da so zdravstvene oblasti še kako odgovorne za Katjino smrt in vse ostale stranske učinke cepljenja proti kovidu-19: ne samo, da so vodile obsežno reklamno akcijo (celo z jumbo plakati in televizijskimi oglasi) za cepljenje, v akciji so pretirano pozitivno prikazovale učinkovitost cepljenja in pretirano zmanjševale obseg in pomen stranskih učinkov (ali pa jih popolnoma zatajili), na koncu pa (ker zavajajoča reklamna akcija ni nič pomagala) začeli pogojevati normalno življenje in celo eksistenco s cepljenjem.

Smrt zaradi kovida-19 je nesrečen slučaj, ki ga ni zakrivil nihče, smrt kot posledica cepljenja, ki ga oblast promovira in vanj sili ljudi, pa je posledica človeških (oblastnih) odločitev, ki s seboj nosi odgovornost za takšne odločitve. Upam, da se bo kdo od odgovornih zamislil in se pri naslednjih odločitvah začel zavedati te odgovornosti!

Poleg tega želim opozoriti, da oblast ne more in ne sme obravnavati ljudi na takšen način. Smrt mladega dekleta ne more biti nujno zlo, tudi če bi statistično s tem res rešili sto ali več starih ljudi. Nihče nima pravice odločati, da pošljemo v smrt enega mladega človeka, da bomo rešili tisoč starih. In tudi odločitev za cepljenje ni prostovoljna odločitev, če se ljudje odločajo za cepljenje zaradi prisile, ker necepljeni ne morejo normalno živeti, ali pa zaradi lažne propagande. Upam, da vidite sprevrženo logiko oblasti: oni imajo pravico odločati o življenjih, za škodo pa smo krivi sami, saj smo se sami odločili za cepljenje?!?

Ob tem dogajanju sem se spomnila na Kajuhov verz iz slavne pesmi Samo milijon nas je, ki je tudi nastala v podobnih časih: … ker nismo le številke, smo ljudje … Bojim se, da se naše zdravstvene oblasti pri svojem odločanju in zavajanju tega verza ne bodo spomnile. Morda pa se ga bodo ljudje. V tistih podobnih časih smo se uprli in vse kaže, da se bomo morali ponovno!

Neznosna lahkost zavajanja

Povsem pričakovano so naše zdravstvene oblasti označile Katjino smrt kot “prednosti cepljenja odtehtajo stranske učinke”. Odzivi zdravstvenih oblasti na Katjino smrt so s tem odurnim in lažnim reklamnim sloganom razkrili več zavajanj v uradni zgodbi o kovidu-19. Uradna zgodba temelji na nekaj dobro premišljenih in prefinjenih zavajanjih (lahko rečem tudi lažeh ali posamičnih prevarah), ki navidezno potrjujejo resničnost zgodbe o lažni pandemiji in cepivih kot edinem rešitelju. Danes bom opozorila na eno od njih: zlorabo statistike z uporabo enega samega povprečja pri močno raznoliki populaciji, tako kot je na primer starostna struktura prebivalstva, ki je različno dovzetna za kovid-19.

Verjetno je vsakomur jasno, da za Katjo prednosti cepljenja niso prevesila tehtnice na pozitivno stran v primerjavi s stranskim učinkom njenega cepljenja. Je pa Katjina smrt jasno razkrila napačno matematično podlago te laži: tudi če bi bila cepiva tako učinkovita, kot trdijo (kar seveda niso) in če bi res bilo tako malo stranskih učinkov, kot trdijo (kar seveda tudi ni res), je takšna trditev lahko resnična samo za povprečje vseh Slovencev. Eno samo povprečje je namreč intelektualni domet naših zdravstvenih oblasti v tej lažni pandemiji.

Če bi pristojni izračunali samo tri povprečja, na primer za ljudi do 25 let, za starejše od 65 let in za tiste vmes, bi po Katjini smrti ugotovili pri najmlajši skupini naslednji rezultat: nič umrlih od kovida-19, eden (zaenkrat) umrli zaradi cepljenja. Sklep: ugotovili smo, da za mlajše koristi cepljenja ne odtehtajo stranskih učinkov, torej bomo nehali cepiti mlade. Potem se ne bo več dogajalo, da mladi izgubijo življenje samo zato, da bi se smeli peljati z avtobusom!!!

Spoštovani pristojni za naše zdravje, uporaba povprečja za raznoliko populacijo je ena najosnovnejših statističnih napak, ki jo lahko preverite v vsakem učbeniku. Prosim, naučite se osnovne statistike in računajte z več kot enim povprečjem! S tem boste rešili kakšno mlado življenje! Če pa boste dojeli, da ljudje nismo povprečje, ampak da je vsak malo drugačen in da si zna sam izračunati svoje osebne prednosti in verjetnost stranskih učinkov, jih boste rešili veliko.

Povezava na spletno stran, kjer lahko preberete več o cepljenju otrok proti kovidu-19: Kovid-19 in otroci

 

Dobre spletne strani o kovidu-19

Resnica o kovidu-19 je resnica o prevari s kovidom-19. Pandemija je resničnostni šov, ki se je začel z navadno prevaro farmacevtske industrije zaradi lahkega zaslužka, prevari pa so nasedli politiki in mediji, posledično pa tudi večina ljudi, ki informacij ni dobila iz alternativnih virov. Oblikovala se je uradna zgodba, da je kovid-19 nevarna bolezen, za katero ni zdravila, da obstaja pandemija te bolezni, da je potrebno zapirati in omejevati ljudi za preprečitev širjenja bolezni in da je edina rešitev množično cepljenje. Vse to so laži, ki jih širijo oblasti in mediji, vendar obstajajo tudi viri, ki prikazujejo drugo plat medalje in so nujni za razkritje resnice. V nadaljevanju so povezave na spletne vire, ki razkrivajo zamolčana dejstva.

Nekaj strani, ki celoviteje predstavljajo resnico o kovidu-19 kot pa glavni mediji in oblasti:

Swiss Policy Research

Pandata.org

HART

Nekaj dodatnih ameriških virov z aktualnimi informacijami o kovidu-19:

Highwire/Ican

Jaxen Report

The Defender

Nekaj strani, ki pojasnjujejo nelogičnosti v uradni zgodbi:

Elephants in the Room

The Fat Emperor

Lahko se naročite na obvestila o spremembah spletne strani:

Prva mlada žrtev cepilnega fašizma

V kliničnem centru se je za življenje borilo mlado dekle in bitko včeraj zjutraj izgubilo. Ime ji je bilo Katja. Bila je prva mlada žrtev ubijalske politike naših zdravstvenih oblasti, ki te smrti niso več mogli pomesti pod preprogo.

Niti najmanj ne dvomim, da bo vlada oblikovala »neodvisno in strokovno« komisijo, ki bo ugotovila, da njena smrt nima povezave s cepljenjem, ali da prednosti cepljenja odtehtajo tveganja. Toliko smo se o scenariju te uradne zgodbe že naučili. Upam le, da bo tokrat zavajanje v tej predstavi le preveč očitno in da se bodo ljudje končno uprli cepilnemu fašizmu.

Kovid-19 je bolezen, ki prizadene skoraj izključno stare in slabotne. Do sedaj v Sloveniji ni umrl noben mladostnik ali otrok zaradi kovida-19 in ni bil niti blizu smrti. Pri mladih tveganja povezana s cepljenjem že po uradnih podatkih presegajo tveganja povezana z boleznijo, zato ni nobenega strokovnega razloga za cepljenje mladih, kaj šele otrok.

Tragedija je, da znanost to ve že več mesecev, le da ljudem naša vlada (skupaj s pokvarjenimi »strokovnjaki« in mediji) to prikriva in vztraja pri zrežirani uradni zgodbi o nevarni bolezni in nujnosti cepljenja. Če bi nesrečna Katja vedela za resnične znanstvene informacije, se morda ne bi cepila in bi bila danes živa in zdrava. Rešiti je ne moremo več, bojim pa se, da bo ob takšnem cepilnem fašizmu še veliko žrtev.

Zato sem se odločila, da bom sama na svoji spletni strani objavila vire, ki bolj verodostojno kot oblasti in uradni mediji informirajo o nevarnostih bolezni kovid-19 in nevarnostih cepljenja proti tej bolezni. Seveda nimam takega dosega kot uradni mediji, vendar upam, da bo vsaj nekaj ljudi prebralo tudi to in razmislilo o cepljenju. Seveda me bodo kot že večkrat prej spet diskreditirali. Ampak če bom rešila eno samo življenje ali hujšo zdravstveno posledico cepljenja, bo vredno. Danes začnem!

%d bloggers like this: